Nghệ An: Khẳng định hiệu quả tín dụng chính sách

Thu Huyền 24/12/2019 15:19

(Baonghean) - Năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Nghệ An gặt hái nhiều thành công, từ huy động nguồn vốn, tăng trưởng dư nợ đến nâng chất lượng mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV)... Về lĩnh vực này, PV Báo Nghệ An trao đổi với ông Trần Khắc Hùng – Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh.

P.V: Năm 2019, nhiều nội dung quan trọng của ngân hàng CSXH đã được triển khai, ông có thể đánh giá chung về công tác chỉ đạo điều hành như thế nào?

Ông Trần Khắc Hùng: Năm 2019, nhờ tham mưu chỉ đạo đúng hướng, kịp thời nên chi nhánh NHCSXH tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ quan trọng từ cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, qua đó đã hoàn thành xuất sắc các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra; tổ chức thành công tốt đẹp hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nguồn vốn nhận ủy thác được giao. Đến 31/12/2019, nguồn vốn nhận ủy thác đạt 156,4 tỷ đồng, một số phòng giao dịch hoàn thành kế hoạch ở mức cao như: Nam Đàn, Anh Sơn, Diễn Châu, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương... Trong đó, 2 đơn vị Nam Đàn và Anh Sơn đã có cố gắng lớn, tạo ra sự đột phá về kết quả huy động vốn từ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ông Trần Khắc Hùng - GIám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền
Ông Trần Khắc Hùng - GIám đốc Ngân hàng CSXH chi nhánh Nghệ An. Ảnh: Thu Huyền

Năm 2019, Trung ương tập trung chỉ đạo triển khai nhiều nội dung quan trọng của ngành. Để triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao, chi nhánh đã chủ động tham mưu cho Ban đại diện chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động. Nhìn chung, chất lượng tham mưu của chi nhánh tiếp tục nâng cao, góp phần chỉ đạo chi nhánh thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành và hoàn thành vượt các mục tiêu được giao năm 2019.

P.V: Hoạt động tín dụng được xem là một trong những nhiệm vụ cốt lõi của đơn vị. Theo ông, trong năm 2019, lĩnh vực này có điểm nhấn như thế nào?

Ông Trần Khắc Hùng: Nhờ tích cực tranh thủ tối đa nguồn vốn trung ương và nguồn lực địa phương, coi trọng các giải pháp huy động vốn trên địa bàn nên tốc độ tăng trưởng nguồn vốn ổn định, tăng 8,04% so với năm trước, tổng nguồn vốn đạt 8.375 tỷ đồng. Vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đạt 1.392 tỷ đồng, tăng 200 tỷ đồng so với đầu năm. Nhìn chung, nguồn vốn của Chi nhánh đã đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Đồ họa: Thu Huyền
Đồ họa: Thu Huyền

Tổng dư nợ đạt 8.364 tỷ đồng, tăng 8,01% so với năm trước. Cơ cấu dư nợ chuyển biến theo hướng phù hợp, các chương trình chủ lực duy trì mức tăng ổn định, giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng dư nợ, 4 chương trình gồm: hộ mới thoát nghèo, cận nghèo, nước sạch và SXKD VKK tăng 801 tỷ đồng.

Doanh số cho vay đạt 2.800 tỷ đồng, tăng 184 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Các chương trình có doanh số cho vay cao: cho vay hộ cận nghèo 849 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 501 tỷ đồng; SXKD VKK 345 tỷ đồng, NSVSMT 379 tỷ đồng, cho vay hộ nghèo 362 tỷ đồng. Doanh số thu nợ đạt 2.254 tỷ đồng, trong đó có 6 chương trình có dư nợ lớn gồm cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, HSSV và vùng khó khăn, chiếm 95% tổng thu nợ.

Lãnh đạo NHCS, huyện Kỳ Sơn thăm tặng quà đối tượng chính sách ở Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Thu Huyền
Lãnh đạo NHCSXH thăm tặng quà đối tượng chính sách ở Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Thu Huyền

Triển khai các chương trình tín dụng mới đạt kết quả tốt, cho vay nhà ở xã hội, cho vay đồng bào DTTS-MN theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg và cho vay theo NĐ 75/2015/NĐ-CP hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch.
Chi nhánh tiếp tục chỉ đạo các phòng giao dịch chú trọng nâng cao chất lượng cho vay, kiểm soát thật tốt ngay từ khâu bình xét đối tượng nhằm đảm bảo các mục tiêu: cho vay đúng đối tượng thụ hưởng, người vay sử dụng vốn đúng mục đích cam kết và chấp hành tốt nghĩa vụ. Kiểm soát, thực hiện tốt công tác xử lý nợ, giảm thiểu các hạn chế trong hoạt động nghiệp vụ đồng thời cải thiện, nâng cao các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng so với năm 2018.

Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Quỳ Hợp kiểm tra mô hình vay vốn phát triển kinh tế trang trại của gia đình ông Chu Quốc Trụ ở xóm Mỹ Đình, xã Châu Đình (Quỳ Hợp). Ảnh: T.H
Cán bộ Ngân hàng CSXH huyện Quỳ Hợp kiểm tra mô hình vay vốn phát triển kinh tế trang trại của gia đình ông Chu Quốc Trụ ở xóm Mỹ Đình, xã Châu Đình (Quỳ Hợp). Ảnh: T.H

P.V:Một trong những lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của ngân hàng chính sách là hoạt động ủy thác và mạng lưới tổ TK&VV. Xin ông cho biết tình hình hoạt động của mạng lưới này như thế nào trong năm qua?

Ông Trần Khắc Hùng: Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2019 tương đối nặng nề, một mặt phải hoàn thành mục tiêu tăng dư nợ từ 7-8% so với 2018 trong điều kiện thu hồi và quay vòng vốn trên 1.500 tỷ đồng nợ đến hạn, mặt khác tiếp tục phối hợp nâng cao toàn diện các mặt hoạt động ủy thác của tổ chức hội các cấp cho đến mạng lưới tổ TK&VV theo mục tiêu đề ra, trong đó tập trung các nhiệm vụ: nâng cao chất lượng bình xét cho vay của tổ TK&VV, chất lượng kiểm tra sử dụng vốn của hội cấp xã, hoàn thiện nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ lưu tại hội cấp xã và tổ TK&VV.
Doanh số thu hồi nợ qua ủy thác đạt 2.217 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2018, doanh số cho vay đạt 2.780 tỷ đồng, tăng 6,5 %; dư nợ ủy thác đạt 8.340 tỷ đồng, tăng 8,05%. Huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ tăng 90 tỷ đồng, số dư đạt 446 tỷ đồng, hoàn thành 128,5% kế hoạch.
Hiện nay, Chi nhánh đang tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao lượng hoạt động của mạng lưới tổ nhằm tạo đột phá hơn nữa về chất lượng hoạt động tín dụng của toàn chi nhánh trong những năm tới.

Ông Nguyễn Văn Hòa ở xóm 11, xã Đức Sơn (Anh Sơn) phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn chính sách dành cho hộ nghèo. Ảnh: T.H
Ông Nguyễn Văn Hòa ở xóm 11, xã Đức Sơn (Anh Sơn) phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn chính sách dành cho hộ nghèo. Ảnh: T.H

P.V: Với những kết quả phấn khởi trong năm 2019, đơn vị sẽ phát huy như thế nào, ông có thể cho biết một số mục tiêu cơ bản của năm 2020?

Ông Trần Khắc Hùng: Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 29-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, hoàn thành vượt chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương được Trung ương giao. Tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ tối thiểu 7% so với năm 2019 (khoảng trên 600 tỷ đồng), dư nợ đến cuối năm 2020 ước đạt khoảng 9.000 tỷ đồng. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu huy động vốn được cấp trên giao.
Tích cực phối hợp chặt chẽ với các tổ chức nhận ủy thác triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động ủy thác các cấp, không ngừng củng cố mạng lưới tổ TK&VV góp phần triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng trên địa bàn, nâng cao chất lượng tín dụng, tiếp tục phát triển chi nhánh theo hướng ổn định, bền vững.
P.V:Xin cảm ơn ông!

Theo (Thực hiện)
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Mới nhất
Nghệ An: Khẳng định hiệu quả tín dụng chính sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO