Nghệ An: Không quy hoạch xây dựng nhà chung cư tại khu vực mật độ dân cư cao

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý vừa qua đã ký ban hành công văn của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu lực trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thành phố Vinh hiện có 83 nhà chung cư, trong đó có 54 nhà đưa vào sử dụng, đang xây dựng 25 nhà, chưa xây dựng 4 nhà; 40 khu đô thị, trong đó 20 khu đưa vào sử dụng, 17 khu đang xây dựng, 3 khu chưa xây dựng. Ảnh: Thành Duy
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chủ đầu tư các dự án nhà ở chung cư thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng công trình nhà chung cư và các hạng mục trong dự án, đảm bảo công trình xây dựng đúng quy hoạch, thiết kế xây dựng được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và giấy phép xây dựng được cấp.

Chính quyền tỉnh cũng yêu cầu đối với các chung cư đang thi công, chưa đủ điều kiện để bàn giao nhà nhưng đã cho người dân vào ở thì chủ đầu tư phải ngừng ngay việc bàn giao và di chuyển tất cả các hộ dân đã vào ở ra ngoài công trình. Nếu có sự cố xảy ra tại công trình làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của những hộ dân đã vào ở thì chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Chủ đầu tư cũng có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư sau khi công trình được đưa vào sử dụng nhưng chưa tổ chức được hội nghị nhà chung cư lần đầu. Trường hợp chủ đầu tư không đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định thì phải thuê đơn vị có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư. 

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương cấp huyện có nhà chung cư và 6 sở, ngành liên quan.

Trong đó, yêu cầu UBND thành phố Vinh, các huyện và thị xã không tham mưu, giới thiệu địa điểm quy hoạch đầu tư xây dựng chung cư tại các khu vực đông dân cư, mật độ dân số cao và không đảm bảo điều kiện về hạ tầng.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về công tác tham mưu, quản lý quy hoạch xây dựng các dự án nhà chung cư trên địa bàn. Không tham mưu địa điểm, quy hoạch xây dựng nhà chung cư tại khu vực mật độ dân cư cao, không đảm bảo điều kiện về hạ tầng theo quy định của pháp luật. 

Khi tham mưu quy hoạch, chủ trương đầu tư dự án nhà chung cư, Sở Xây dựng phải thẩm định kỹ các điều kiện về hạ tầng, chỗ để xe, sân đường nội bộ, cảnh quan, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, dịch vụ công cộng tiện ích,… đúng quy định hiện hành; thẩm định kỹ các điều kiện có liên quan khi tham mưu điều chỉnh quy hoạch nâng chiều cao nhà chung cư;…

UBND tỉnh giao Công an tỉnh công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan này danh mục các nhà chung cư không đảm bảo quy định của phòng cháy, chữa cháy, không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật…