Nghệ An kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản của 12 doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động khoáng sản của doanh nghiệp và trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3892/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp và trách nhiệm của UBND cấp huyện trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Khoáng sản đá trắng khai thác trái phép trên núi Phá Cụm, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp bị Công an tỉnh bắt quả tang dịp tháng 7/2021. Ảnh: NPV

Đáng lưu ý, trong nội dung kiểm tra của Đoàn liên ngành gồm kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản, đất đai, môi trường, chấp hành thiết kế mỏ, an toàn lao động, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thì sẽ kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, thuế và pháp luật khác có liên quan tại một số điểm khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Đoàn liên ngành sẽ kiểm tra trách nhiệm của UBND các huyện trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn.

Về niên độ kiểm tra, được xác định từ ngày 1/1/2018 đến thời điểm kiểm tra. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật; yêu cầu các Doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân liên quan làm việc và cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan xử lý các vi phạm của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

Đoàn liên ngành có sự tham gia của các Sở TN&MT, Xây dựng, Công Thương, LĐ-TB&XH, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) và Cục thuế. Thời hạn kiểm tra là 75 ngày, kể từ ngày Quyết định kiểm tra được công bố. 

Phương tiện khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản trên núi Phá Cụm, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: NPV

Theo danh sách các tổ chức khai thác khoáng sản được kiểm tra (ban hành kèm Quyết định số 3892/QĐ-UBND), có 12 doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Quỳ Hợp, Tân Kỳ và Quỳnh Lưu được Đoàn liên ngành kiểm tra. Trong đó, huyện Quỳ Hợp có 9 doanh nghiệp; huyện Tân Kỳ có 2 doanh nghiệp; huyện Quỳnh Lưu có 1 doanh nghiệp.

4 huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Nam Đàn được kiểm tra về trách nhiệm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản./.