Nghệ An: Ngành nông nghiệp xử phạt 194 cơ sở vi phạm ATTP

(Baonghean.vn) - Theo Sở NN và PTNT, năm 2016, các đơn vị trực thuộc Sở đã tiến hành xử phạt đối với 194 cơ sở với số tiền 568.150.000 đồng nộp kho bạc Nhà nước về lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Phối hợp kiểm tra hạn sử dụng của hàng hóa. Ảnh tư liệu.

Năm 2016, các đơn vị quản lý an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tại tuyến tỉnh và tuyến huyện đã tiến hành thanh tra, kiểm tra hàng ngàn cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy sản, kiểm tra, xếp loại theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT; triển khai ký cam kết đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo quy định tại Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT.

Các đơn vị trực thuộc Sở NN&PTNT đã tiến hành xử phạt đối với 194 cơ sở với số tiền 568.150.000 đồng nộp kho bạc nhà nước. Trong đó, Chi cục Quản lý chất lượng xử phạt với số tiền 54.750.000 đồng, Chi cục Thủy sản xử phạt  32.100.000 đồng, Chi cục Trồng trọt  xử phạt  67.000.000 đồng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y: 414.300.000 đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đủ điều kiện kinh doanh VTNN, kinh doanh thuốc không đạt chất lượng, quá hạn sử dụng.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã tổ chức kiểm tra, xếp loại đối với 327 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (117 cơ sở thuộc chuỗi thực vật, 113 cơ sở thuộc chuỗi thủy sản, 97 cơ sở thuộc chuỗi động vật). Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 194 cơ sở, lũy kế đến hết tháng 11/2016 đã cấp cho 689 lượt cơ sở.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức kiểm tra, xếp loại 520 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản đã tổ chức kiểm tra, xếp loại đối với 327 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (117 cơ sở thuộc chuỗi thực vật, 113 cơ sở thuộc chuỗi thủy sản, 97 cơ sở thuộc chuỗi động vật). Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 194 cơ sở, lũy kế đến hết tháng 11/2016 đã cấp cho 689 lượt cơ sở.

Ngoài ra, năm 2016, các đoàn thanh tra liên ngành tỉnh cũng đã tổ chức thanh tra và xử phạt đối với 51 cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp kho bạc nhà nước với số tiền 348.700.000 đồng.

P.V