Nghệ An: Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Vũ Hồng Hào (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Ngày 5/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 13 -CT/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là chủ trương quan trọng nhằm nâng cao công tác Đảng và đảng viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ hạt nhân chính trị ở cơ sở.
Nghệ An: Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ảnh 1

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Tỷ lệ đảng viên là xóm trưởng tăng cả số lượng và chất lượng

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, nhìn chung chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp đã quan tâm việc triển khai, quán triệt các văn bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, do đó nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên. Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ được quan tâm, chú trọng hơn cả về nội dung, hình thức và thích ứng với tình hình dịch Covid-19; duy trì và tăng cường nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, thực tiễn đa dạng hơn; nội dung sinh hoạt cơ bản đã thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu.

Việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ đã được quan tâm, chú trọng hơn. Cấp ủy các cấp đã phân công cấp ủy viên tham dự sinh hoạt chi bộ. Công tác phát triển đảng viên ở vùng đặc thù được quan tâm. Đội ngũ chi ủy, bí thư chi bộ được kiện toàn, củng cố, chất lượng từng bước được nâng lên; tỷ lệ đảng viên là xóm trưởng tăng cả số lượng và chất lượng (chiếm 82,19% - vượt chỉ tiêu 2,19%); mô hình bí thư đồng thời là xóm trưởng có chuyển biến tích cực (tăng 4,3%). Việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” bước đầu đạt được một số kết quả.

Một số tồn tại, hạn chế

Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ chưa chu đáo; một số đồng chí chủ trì hội nghị điều hành sinh hoạt chưa tốt, chưa đúng trọng tâm, năng lực điều hành của một số đồng chí chủ trì còn yếu. Sau khi ra nghị quyết, một số chi bộ chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên.

Nghệ An: Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ảnh 2

Buổi sinh hoạt của Chi bộ Điều độ xếp dỡ thuộc Đảng bộ Cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thanh Lê

Một số chi bộ chưa thể hiện tốt vai trò giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đảng viên. Tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, việc phát huy dân chủ ở một số chi bộ còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cấp trên đối việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chưa được quan tâm, chú trọng. Công tác quản lý đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ, nhất là quản lý đảng viên đi làm ăn xa ở trong nước, ở nước ngoài và đảng viên nghỉ chờ hưu, hưu trí; có hiện tượng đảng viên nghỉ hưu về không chuyển sinh hoạt đảng hoặc bỏ sinh hoạt,...

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Nghệ An: Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ảnh 3
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU, Quy định số 08-QĐ/TU và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vai trò, vị trí quan trọng của TCCSĐ và của chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Ban Chấp hành Trung ương. Các đảng ủy chỉ đạo chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần theo nhóm vấn đề được lựa chọn, để bàn sâu, bàn kỹ một số vấn đề nhằm tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ.

Tăng cường, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nhất là trong thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, quyền lợi của đảng viên, tạo không khí cởi mở, chân thành, lắng nghe, để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Nâng cao ý thức tổ chức, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên, đấu tranh mạnh mẽ với các luận điệu xuyên tạc gây chia rẽ của các thế lực thù địch, nhất là trên các trang mạng xã hội.

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác kiện toàn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ. Thay thế kịp thời những cán bộ năng lực yếu, vi phạm kỷ luật, không có tín nhiệm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, gắn nội dung công tác phát triển Đảng với việc thực hiện Đề án kèm theo Quyết định số 5155-QĐ/TU, ngày 08/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020"; Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020; phấn đấu đến năm 2025 có 90% khối trưởng, xóm trưởng, trưởng bản là đảng viên và tham gia chi ủy của chi bộ; từng bước nâng cao tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời là xóm trưởng. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát đảng viên theo các quy định của Trung ương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện có hiệu quả việc phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên thường xuyên tham dự sinh hoạt ở các chi bộ khối, xóm, địa bàn dân cư.

Chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với chi ủy, bí thư chi bộ, cán bộ, đảng viên và với nhân dân để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đối với dân, đối với cơ sở. Cấp ủy các cấp cần quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt chi bộ gắn với sinh hoạt dân cư, nhất là những nơi, vùng, địa bàn còn khó khăn.

Tin mới

Nga cảnh báo Mỹ về nguy cơ cắt đứt quan hệ

Nga cảnh báo Mỹ về nguy cơ cắt đứt quan hệ

(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn TASS ngày 12/8 dẫn lời Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Nga - ông Alexander Darchiyev cho biết, Nga đã cảnh báo Mỹ rằng quan hệ ngoại giao sẽ bị tổn hại nặng nề và thậm chí có thể bị cắt đứt nếu Nga bị liệt vào danh sách "nhà nước tài trợ khủng bố".
Làm bật lên mầm xanh trên đất hoang

Làm bật lên mầm xanh trên đất hoang

(Baonghean.vn) - Những năm 2020 trở về trước, toàn thị xã Cửa Lò có khoảng 33ha đất bỏ hoang, tập trung ở các phường Nghi Hoà, Nghi Hương… Sau 2 năm vận động nhân dân bám ruộng, kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, những cánh đồng hoang hóa, cỏ dại và năn lác cao quá đầu người nay thành những trang trại trù phú, những cánh đồng ngô, đồng dưa cho thu nhập cao.
Bỏ quên, không chịu dùng nhân tài ngoài Đảng là biểu hiện của căn bệnh hẹp hòi

Bỏ quên, không chịu dùng nhân tài ngoài Đảng là biểu hiện của căn bệnh hẹp hòi

(Baonghean.vn) - Kể chuyện về Bác Hồ,  Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương trích dẫn tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Người. Theo đó, một trong ba căn bệnh được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra là bệnh hẹp hòi. Đây là bệnh về dùng người, không chịu dùng người tài giỏi, không dùng người cương trực thẳng thắn, chỉ thích dùng người theo "cánh hẩu" với nhau. Bệnh hẹp hòi tạo nên tình trạng bỏ quên, không chịu dùng những nhân tài ngoài Đảng.
Nhạc sĩ

Đất và người Nghệ An đón đợi 'đi' vào những giai điệu quê hương tươi mới

(Baonghean.vn) -  Với mong muốn có thêm những ca khúc hay về quê hương, mới đây lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã mời Đoàn nhạc sĩ thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đi thực tế sáng tác ở một số địa điểm trong tỉnh. Với các nhạc sĩ, đây là chuyến đi mang nhiều ý nghĩa và công chúng yêu âm nhạc có thể sẽ được thưởng thức những ca khúc tươi mới đậm dấu ấn đất và người Nghệ An.
Hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Đông - 'loay hoay' gần 2 thập kỷ

Hạ tầng cụm công nghiệp Hưng Đông - 'loay hoay' gần 2 thập kỷ

(Baonghean.vn) - Từng được kỳ vọng trở thành một cụm công nghiệp hiện đại, là một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc đô thị Vinh; thế nhưng, đến nay sau gần 20 năm  triển khai xây dựng, Dự án Cụm công nghiệp nhỏ tại xã Hưng Đông vẫn chưa thể hoàn thành.
Đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho công nhân

Đẩy nhanh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho công nhân

(Baonghean.vn) - Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà là một trong những chính sách tạo động lực tiếp sức cho người lao động trở lại nhà máy, xí nghiệp sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đến nay, tỉ lệ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động ở Nghệ An vẫn đạt thấp. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời ngày hôm nay có cuộc trao đổi với ông Vi Ngọc Quỳnh - PGĐ Sở Lao động TB&XH để bạn đọc rõ hơn về vấn đề này.
'Tự bắn vào lá phổi của mình', châu Âu khó 'kề vai' với Mỹ trong trừng phạt Nga

'Tự bắn vào lá phổi của mình', châu Âu khó 'kề vai' với Mỹ trong trừng phạt Nga

(Baonghean.vn) - Cục diện xung đột Nga-Ukraine đã có nhiều thay đổi so với 6 tháng trước. Mỹ vẫn dựa vào các đồng minh châu Âu để tung ra các đòn trừng phạt mạnh mẽ với Nga. Thế nhưng, sự "kề vai sát cánh" của châu Âu giờ đây đang đặt một dấu chấm hỏi lớn, bởi dừng lại hay bước tiếp vô thời hạn, rất khó để trả lời.
Việt Nam 'sẩy chân' chung kết U16 Đông Nam Á; Bình Định sắp mua Đặng Văn Lâm

Việt Nam 'sẩy chân' chung kết U16 Đông Nam Á; Bình Định sắp mua Đặng Văn Lâm

(Baonghean.vn)-Tối 12/8, bàn thắng duy nhất của Rizky Kafiatur giúp U16 Indonesia đánh bại U16 Việt Nam 1-0 để lần đầu nâng cao chức vô địch giải Đông Nam Á; HLV Nguyễn Đức Thắng xác nhận với báo chí thương vụ bom tấn mang tên Đặng Văn Lâm đang về Việt Nam làm việc trực tiếp với CLB Bình Định; Đổi lịch khai mạc World Cup 2022... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Thông tin nổi bật ngày 12/8

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/8

(Baonghean.vn) - Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An; Nghệ An đốc thúc và yêu cầu ký cam kết về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; Rằm tháng Bảy hướng về tổ tiên, nguồn cội… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 12/8.
Từ chuyện trở về của anh Liễu

Từ chuyện trở về của anh Liễu

(Baonghean.vn) - Thế là anh Vi Văn Liễu đã tìm về được với gia đình ở xã Xá Lượng, huyện Tương Dương. Mấy hôm nay chuyện này được đem ra bàn tán râm ran khắp các làng trên, bản dưới.
Trung ương Đoàn đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong thực hiện công tác thanh niên

Trung ương Đoàn đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong thực hiện công tác thanh niên

(Baonghean.vn) - Chiều 12/8, Đoàn giám sát do Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.