Nghệ An: Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Vũ Hồng Hào (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 5/7/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 13 -CT/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đây là chủ trương quan trọng nhằm nâng cao công tác Đảng và đảng viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ hạt nhân chính trị ở cơ sở.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa ảnh 1

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Tỷ lệ đảng viên là xóm trưởng tăng cả số lượng và chất lượng

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, nhìn chung chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp đã quan tâm việc triển khai, quán triệt các văn bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, do đó nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã được nâng lên. Công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ được quan tâm, chú trọng hơn cả về nội dung, hình thức và thích ứng với tình hình dịch Covid-19; duy trì và tăng cường nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, thực tiễn đa dạng hơn; nội dung sinh hoạt cơ bản đã thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu.

Việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ đã được quan tâm, chú trọng hơn. Cấp ủy các cấp đã phân công cấp ủy viên tham dự sinh hoạt chi bộ. Công tác phát triển đảng viên ở vùng đặc thù được quan tâm. Đội ngũ chi ủy, bí thư chi bộ được kiện toàn, củng cố, chất lượng từng bước được nâng lên; tỷ lệ đảng viên là xóm trưởng tăng cả số lượng và chất lượng (chiếm 82,19% - vượt chỉ tiêu 2,19%); mô hình bí thư đồng thời là xóm trưởng có chuyển biến tích cực (tăng 4,3%). Việc đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Quy định 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” bước đầu đạt được một số kết quả.

Một số tồn tại, hạn chế

Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt ở một số chi bộ chưa chu đáo; một số đồng chí chủ trì hội nghị điều hành sinh hoạt chưa tốt, chưa đúng trọng tâm, năng lực điều hành của một số đồng chí chủ trì còn yếu. Sau khi ra nghị quyết, một số chi bộ chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên.

Buổi sinh hoạt của Chi bộ Điều độ xếp dỡ thuộc Đảng bộ Cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thanh Lê ảnh 2

Buổi sinh hoạt của Chi bộ Điều độ xếp dỡ thuộc Đảng bộ Cảng Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thanh Lê

Một số chi bộ chưa thể hiện tốt vai trò giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đảng viên. Tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng, việc phát huy dân chủ ở một số chi bộ còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cấp trên đối việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chưa được quan tâm, chú trọng. Công tác quản lý đảng viên ở một số nơi chưa chặt chẽ, nhất là quản lý đảng viên đi làm ăn xa ở trong nước, ở nước ngoài và đảng viên nghỉ chờ hưu, hưu trí; có hiện tượng đảng viên nghỉ hưu về không chuyển sinh hoạt đảng hoặc bỏ sinh hoạt,...

Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ảnh: Thành Duy ảnh 3
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TU, Quy định số 08-QĐ/TU và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vai trò, vị trí quan trọng của TCCSĐ và của chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, gắn nội dung sinh hoạt chi bộ với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Ban Chấp hành Trung ương. Các đảng ủy chỉ đạo chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý một lần theo nhóm vấn đề được lựa chọn, để bàn sâu, bàn kỹ một số vấn đề nhằm tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ.

Tăng cường, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, nhất là trong thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và trách nhiệm, quyền lợi của đảng viên, tạo không khí cởi mở, chân thành, lắng nghe, để mọi cán bộ, đảng viên bày tỏ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Nâng cao ý thức tổ chức, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên, đấu tranh mạnh mẽ với các luận điệu xuyên tạc gây chia rẽ của các thế lực thù địch, nhất là trên các trang mạng xã hội.

Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác kiện toàn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ. Thay thế kịp thời những cán bộ năng lực yếu, vi phạm kỷ luật, không có tín nhiệm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, gắn nội dung công tác phát triển Đảng với việc thực hiện Đề án kèm theo Quyết định số 5155-QĐ/TU, ngày 08/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014 - 2020"; Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020; phấn đấu đến năm 2025 có 90% khối trưởng, xóm trưởng, trưởng bản là đảng viên và tham gia chi ủy của chi bộ; từng bước nâng cao tỷ lệ bí thư chi bộ đồng thời là xóm trưởng. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát đảng viên theo các quy định của Trung ương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung kiểm tra việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện có hiệu quả việc phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên thường xuyên tham dự sinh hoạt ở các chi bộ khối, xóm, địa bàn dân cư.

Chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với chi ủy, bí thư chi bộ, cán bộ, đảng viên và với nhân dân để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đối với dân, đối với cơ sở. Cấp ủy các cấp cần quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt chi bộ gắn với sinh hoạt dân cư, nhất là những nơi, vùng, địa bàn còn khó khăn.

tin mới

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho rằng, Nghị quyết số 39 là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho Hà Tĩnh phát triển trọng tâm lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đô thị.

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

Đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là xu thế tất yếu

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng dẫn câu ngạn ngữ: "Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau" và cho rằng, đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển tất yếu trong giai đoạn hiện nay.

‘Kim chỉ nam’ phát triển của Nghệ An trong chặng đường 20 năm tới

Nghị quyết số 39 là ‘kim chỉ nam’ để Nghệ An tạo đột phá phát triển

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được chuyển tải đến 655 điểm cầu trên toàn tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức cho rằng, đây là "kim chỉ nam" để Nghệ An tạo đột phá.

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

Dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã  trình bày dự thảo tóm tắt Chương trình hành động của Tỉnh ủy Nghệ An nhằm thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Video: Trưởng ban Kinh tế Trung ương thông tin nội dung chính của Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã thông tin một số nội dung chính của văn kiện quan trọng này.

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

Góp ý dự thảo Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 15/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo “Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ”.

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

Khơi dậy nguồn lực, tăng tốc phát triển từ Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là sự ủng hộ của Trung ương đối với tỉnh Nghệ An trên nhiều lĩnh vực và nhiều địa bàn trong tỉnh. Đây là thời điểm, cơ hội “vàng” để Nghệ An bứt tốc phát triển và xây dựng tỉnh xứng đáng với tầm vóc quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Nâng cao nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

(Baonghean.vn) - Sáng 14/9, Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ gần 340 cán bộ cấp uỷ cơ sở. Đây là hoạt động theo chương trình công tác bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Đảng uỷ Khối.

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) -Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

'Chìa khoá' tạo đồng thuận ở xã vùng biên Thanh Thủy

(Baonghean.vn) - Từ một vùng quê khó khăn của huyện Thanh Chương, với địa giới hành chính rộng, trình độ sản xuất, thâm canh, nhất là sản xuất hàng hóa của người dân còn hạn chế, nay xã miền núi, biên giới Thanh Thủy đã có sự đổi thay rõ nét với những đồi keo, đồi chè, cây ăn quả;...