Nghệ An phấn đấu đến năm 2020 cải cách hành chính ở tốp 15

(Baonghean.vn) - Sáng 11/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại, UBND tỉnh có cuộc họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo Đề án cải thiện chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số Hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên, đáp ứng các yêu cầu quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), các dịch vụ công đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu giải quyết công việc của nhân dân…

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phú Hương
Tuy vậy, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh còn thấp đòi hỏi phải triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh CCHC từ đó cải thiện và nâng cao các chỉ số này. Việc xây dựng “Đề án cải thiện Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hiệu quả Quản trị và hành chính công tỉnh Nghệ An đến năm 2020” là rất cần thiết.
Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng góp ý vào dự thảo. Ảnh: Phú Hương
Đề án được xây dựng với mục tiêu Xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ, nhiệm vụ góp phần thúc đẩy phát triển KT- XH của tỉnh và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn, thông qua đó cải thiện chỉ số CCHC, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh từ nay đến năm 2020.
Cụ thể, nâng cao điểm số các chỉ số thành phần, nâng dần điểm số chung, cải thiện vị trí xếp hạng CCHC, xếp hạng hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh. Phấn đấu nâng vị trí xếp hạng CCHC  của tỉnh đến năm 2020 nằm trong tốp 20; xếp hạng về quản trị và hành chính công của tỉnh đến năm 2020 nằm trong tốp 15 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị các ngành, địa phương căn cứ mục tiêu đề án để xây dựng giải pháp cụ thể và phù hợp cho mình. Ảnh: Phú Hương
Các đại biểu đã góp ý một số vấn đề như: nêu rõ mục tiêu mức điểm số tối đa (tối thiểu) chỉ số PAR INDEX và PAPI phải đạt được đến năm 2020; bổ sung thêm nội dung “Tạo nguồn kinh phí từ việc kêu gọi nguồn vốn tài trợ từ các cơ quan, tổ chức chính phủ và phi chính phủ nước ngoài”; đề nghị nêu rõ sở, ngành nào chủ trì trong việc đẩy mạnh cải thiện chỉ số PAPI; bổ sung thêm trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh trong Cải thiện chỉ số hiện đại hóa hành chính…

Đồng chí Lê Xuân Đại kết luận chương trình làm việc. Ảnh: Phú Hương
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Xuân Đại nêu rõ: Mục tiêu cuối cùng của Đề án là đáp ứng được sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Để đề án thực sự có chất lượng, tạo hiệu ứng tốt khi áp dụng vào thực tiễn, các ngành và địa phương liên quan phải có ý kiến góp ý  hợp lý, chất lượng vào dự thảo Đề án.
Đơn vị chủ trì là Sở Nội vụ phải tiếp thu nghiêm túc các góp ý để xây dựng, hoàn thiện Đề án có mục tiêu phù hợp, rõ ràng, giải pháp đúng đắn để từ đó cải thiện chỉ số CCHC, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh. Trong đề án, phải đánh giá đúng thực trạng của công tác cải cách hành chính hiện nay, chỉ ra được nguyên nhân gốc rễ của những hạn chế, tồn tại để  từ đó xây dựng các giải pháp phù hợp và hiệu quả.
Giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh:Thanh Lê