Nghệ An: Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ tham gia BHXH đạt 26 - 27%, BHYT đạt 95%

(Baonghean.vn) - Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 26 - 27%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95%. Đến năm 2030, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 37%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 95%.

Ngày 07/3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 81-KH/TU về thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát là: Tạo sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự vào cuộc của hệ thống chính trị để tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT; phấn đấu thực hiện BHXH cho mọi người lao động trong độ tuổi và BHYT toàn dân. Xây dựng ngành bảo hiểm xã hội chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Đoàn thanh niên BHXH tỉnh hướng dẫn người dân cài ứng dụng VssID. Ảnh tư liệu ảnh 1
Đoàn thanh niên BHXH tỉnh hướng dẫn người dân cài ứng dụng VssID. Ảnh tư liệu

Về mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 26 - 27%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 95%. Đến năm 2030, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 37%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt trên 95%.

Kế hoạch đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm. Thứ nhất, đổi mới, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị đối với việc thực hiện chính sách, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Để từ đó làm cho mọi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân hiểu được tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước; quyền và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT đối với mỗi cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền các cấp trong thực hiện các chính sách BHXH, BHYT. Đưa mục tiêu bao phủ BHXH, BHYT vào nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đối với việc triển khai, thực hiện các mục tiêu BHXH, BHYT.

Thứ hai, đổi mới phương pháp, nội dung công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Phấn đấu hằng năm, 100% khối, phố, thôn, bản, doanh nghiệp, các khu tập thể công nhân… trên địa bàn đều được tiếp cận với các thông tin về chính sách BHXH, BHYT bằng các hình thức phù hợp. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền theo hướng đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, dễ hiểu, dễ tiếp cận; phù hợp với tính chất, đặc điểm từng vùng miền, từng địa phương, từng đối tượng. Sử dụng đồng thời các phương tiện truyền thông hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ số và hình thức tuyên truyền, vận động trực tiếp, góp phần nâng cao nhận thức, tạo niềm tin và tăng tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT.

Lao động thất nghiệp hồi hương làm hồ sơ nhận chi trả chế độ tài BHXH tỉnh. Ảnh tư liệu Nguyễn Hải ảnh 2
Lao động thất nghiệp hồi hương làm hồ sơ nhận chi trả chế độ tài BHXH tỉnh. Ảnh tư liệu Nguyễn Hải

Thứ ba, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện các chính sách BHXH, BHYT. Đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT vào nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện việc giao chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ bao phủ và phát triển người tham gia BHXH, BHYT cho từng địa phương, đơn vị. Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các đơn vị liên quan, nhất là giữa Bảo hiểm xã hội các cấp với các cơ quan quản lý nhà nước như ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và đào tạo, Thuế… Thực hiện tốt cơ chế khuyến khích phát triển doanh nghiệp và duy trì hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu nhập...

Thứ tư, có cơ chế, chính sách tạo động lực cho đội ngũ trực tiếp tham gia vận động và hỗ trợ việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, tăng độ bao phủ người tham gia. Ưu tiên đầu tư nguồn lực nhà nước và nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, khám chữa bệnh từ tuyến y tế cơ sở.

Thứ năm, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện các chính sách BHXH. Tiếp tục phân cấp bảo hiểm xã hội các huyện giải quyết các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tổ chức chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ cho người hưởng, đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng Vss-ID của ngành bảo hiểm xã hội. Hoàn thiện kết nối về dữ liệu BHXH với các hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan nhằm thực hiện tốt công tác thực hiện chính sách BHXH.

Tư vấn cho người dân tham gia BHXH, BHYT tại đại lý thu phường Lê Lợi (TP. Vinh). Ảnh tư liệu: Đức Anh ảnh 3
Tư vấn cho người dân tham gia BHXH, BHYT tại đại lý thu phường Lê Lợi (TP. Vinh). Ảnh tư liệu: Đức Anh

Tại Kế hoạch này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cụ thể, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, thể chế hóa thành cơ chế, chính sách, triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch phù hợp với tình hình của tỉnh.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thành, thị chưa có chỉ tiêu về BHXH, BHYT trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần nghiêm túc bổ sung chỉ tiêu thực hiện. Đồng thời, thực hiện việc giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT cho các địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đảm bảo đạt kết quả các chỉ tiêu theo lộ trình kế hoạch đặt ra.

tin mới

Tăng cường phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế

Tăng cường phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn) -BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2853/BHXH-TTKT gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Y tế và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện pháp luật và phòng, chống gian lận, trục lợi quỹ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT.

Người dân vẫn thờ ơ, bàng quan tại ổ dịch sốt xuất huyết lớn nhất tỉnh

Người dân vẫn thờ ơ, bàng quan tại ổ dịch sốt xuất huyết lớn nhất tỉnh

(Baonghean.vn) - Hiện, ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn là ổ dịch lớn nhất tỉnh, với 98 ca mắc. Ổ dịch này đã kéo dài gần 50 ngày, có nguy cơ bùng phát mạnh hơn. Tuy nhiên, ý thức của người dân trong công tác vệ sinh môi trường và phòng chống sốt xuất huyết chưa cao.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy bàn giao nhà ở cho người nghèo tại Quỳ Châu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy bàn giao nhà ở cho người nghèo tại Quỳ Châu

(Baonghean.vn) -Ngày 17/9, các đồng chí: Lê Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Hoài - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu đã trao quà và bàn giao nhà ở cho người nghèo tại xã Châu Nga.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lấy, ghép tạng từ người hiến chết não. Ảnh: Thành Chung

Khai mạc Hội nghị gan mật tụy Việt Nam năm 2023

(Baonghean.vn) - Hội nghị lần này là một hoạt động khoa học sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt vào dịp toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống (18/9/1918-18/9/2023).

NSƯT Ngọc Hà: Vẻ đẹp của giọng ca đậm chất Nghệ

NSƯT Ngọc Hà: Vẻ đẹp của giọng ca đậm chất Nghệ

(Baonghean.vn) - Nữ nghệ sĩ ấy đã bước tới trên chặng đường trải hoa hồng với cả dư vị hương sắc lẫn đau đớn của những chiếc gai. Thế nhưng, khi hồi tưởng về hành trình đã qua, niềm vui và tự hào vẫn lấp lánh trên khóe mắt, nụ cười của chị.

Diện bao phủ tăng, quyền lợi hưởng Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ngày càng mở rộng

Diện bao phủ tăng, quyền lợi hưởng Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ngày càng mở rộng

(Baonghean.vn) -Học sinh, sinh viên là chủ nhân tương lai của đất nước, chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu dân số nước ta. Việc thực hiện bao phủ 100% học sinh sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế là một nhiệm vụ quan trọng, tạo nền tảng vững chắc hoàn thành mục tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân.