Nghệ An: Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý vừa ký ban hành Văn bản số 6467/UBND-KT ngày 13/9/2019 gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và Kho bạc Nhà nước Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.
Cụ thể UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
Tập trung đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác đấu thầu; hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán; báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng xây dựng công trình vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.
Đối với các dự án trọng điểm, các ngành, các cấp nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án, công trình có quy mô lớn, có tính chất trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Đường 72m ở thành phố Vinh được xây dựng từ vốn ngân sách. Ảnh: Lâm Tùng

Đối với các dự án vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn viện trợ không hoàn lại, trường hợp có nhu cầu vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư, có nhu cầu giải ngân vượt kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài được giao hoặc phát sinh khoản vay mới chưa được dự toán, các đơn vị tổng hợp, báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/9/2019 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/9/2019. 

Văn bản số 6467/UBND-KT ngày 13/9/2019.
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan rà soát tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 của từng dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh, điều chuyển các dự án chậm tiến độ theo đúng quy định, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước tỉnh để tạm dừng thanh toán đối với các dự án dự kiến điều chỉnh giảm cho đến khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền.

Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp số liệu giải ngân phục vụ rà soát điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo thời gian quy định; tạm dừng thanh toán đối với các dự án dự kiến điều chỉnh giảm theo phương án của cơ quan tham mưu cho đến khi có quyết định chính thức của cấp có thẩm quyền. 

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Kho bạc Nhà nước các huyện, thành, thị đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án, rút ngắn thời gian kiểm soát chi, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; phối hợp với chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán, đàm phán, ký kết hiệp định, rút vốn nhà tài trợ theo quy định; thống nhất số liệu thống kê về giải ngân vốn nước ngoài. 

Để phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, báo cáo và phản ánh khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét, xử lý kịp thời.

Tin liên quan

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi)

Để tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đồng thời bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Đầu tư công với các luật liên quan, nhiều ý kiến đại biểu thống nhất với đề xuất của Chính phủ là cần mở rộng phạm vi sửa đổi Luật Đầu tư công và lấy tên là Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Các tin khác