Nghệ An phấn đấu thu hút 350 - 400 triệu USD vốn ODA

(Baonghean.vn) - Giai đoạn 2016-2020, Nghệ An phấn đấu thu hút 350 - 400 triệu USD vốn ODA, tương đương (6.600 - 7.000 tỷ đồng). 

Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Nghệ An cho biết: Đến năm 2015, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai thực 31 chương trình, dự án ODA với tổng vốn đầu tư 15.050 tỷ đồng.  

Giai đoạn 2016 - 2020, Nghệ An sẽ tập trung thu hút 350 - 400 triệu USD vốn ODA, trong đó ưu tiên các dự án mới và các dự án đang triển khai như: Xây dựng hệ thống ngăn mặn, giữ ngọt và cải tạo môi trường trên sông Lam; xây dựng chính phủ điện tử tỉnh Nghệ An; cải tạo hạ tầng đô thị Vinh....

Lãnh đạo tỉnh làm việc với đoàn Ji ca Nhật Bản về xúc tiến các dự án ODA vào Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Văn Nam

Bên cạnh đó, Nghệ An định hướng thu hút vốn ODA tập trung vào các lĩnh vực gồm: Phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới kết hợp xoá đói, giảm nghèo;  xây dựng hạ tầng kinh tế đồng bộ theo hướng hiện đại;  xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục đào tạo, dân số phát triển và một số lĩnh vực khác); bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên; tăng cường năng lực thể chế và phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực nghiên cứu và triển khai...

Châu Lan