Nghệ An phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi; Tăng cường phát triến thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng; Phòng, chống hạn hán xâm nhập mặn.

Thời gian phát động từ 16/10/2018 đến 31/12/2018.

Theo nội dung chỉ thị, UBND tỉnh giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc các Công ty Thủy lợi tổ chức thực hiện tốt đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi tại địa phương mình; Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về hiệu quả kinh tế của tưới, tiêu đối với cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và nuôi trồng thủy sản, kiên cố hóa kênh mương, chuẩn bị cơ sở hạ tầng thủy lợi, xây dựng nông thôn mới, phục vụ tốt sản xuất, dân sinh.

Đoàn viên thanh niên ra quân làm thủy lợi, nạo vét 2km kênh mương nội đồng tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Ảnh: Phương Thúy

 Kiểm tra, khắc phục hư hỏng các công trình đầu mối, các công trình và hệ thống công trình thủy lợi, nước sạch, hệ thống đê sông, đê biển, kè bờ do mưa lũ; Tổ chức làm thủy lợi nội đồng, tu bổ nạo vét hệ thống kênh mương tưới, tiêu, nhất là các trục tiêu úng cho cây màu; Đắp bờ vùng, bờ thửa kết hợp tu bổ giao thông đồng ruộng.

Phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ tưới cho cây trồng cạn như: đào đắp các hồ chứa, bể chứa nhỏ, giếng nước, phát triển mạng lưới bơm nhỏ, sử dụng các biện pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước, khai thác tối đa lợi thế hệ thống các hồ đập trong tỉnh để nhân rộng các mô hình tưới nước cho các loại cây cam, quýt giống mới, chanh leo, bưởi, mía, chè, cỏ chăn nuôi; Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóa kênh mương, nhất là kênh mương nội đồng.

Tu sửa, chỉnh trang giao thông đồng ruộng; Củng cố và phát triển tổ chức thủy nông cơ sở: Áp dụng các mô hình quản lý tưới có sự tham gia của người dân, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn, xâm nhập mặn.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các công ty TNHH Thủy lợi triển khai thực hiện tốt đợt phát động, ứng phó với lũ lụt và chủ động biện pháp tưới, tiêu vụ đông năm 2018 và sản xuất năm 2019; Hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đợt phát động và thường xuyên kiểm tra, theo dõi, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Kết thúc đợt phát động phải tổ chức đánh giá, đề nghị biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, phê bình, nhắc nhở những đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt trong đợt phát động này.