Nghệ An quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 19/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Hội nghị tổ chức đến 406 điểm cầu trong toàn tỉnh, trong đó có 4 điểm cầu cấp tỉnh, 3 Đảng bộ trực thuộc, 21 huyện, thành, thị ủy và cơ sở với 11.740 đại biểu tham dự.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, ngành.

 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

THỐNG NHẤT NHẬN THỨC VÀ HÀNH ĐỘNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thống nhất không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành và giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh thông qua các quy định, hướng dẫn của Trung ương. 

Ngày 30/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 24-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng. Tiếp đó, ngày 28/9/2021, Ban Bí thư đã ban hành Hướng dẫn số 01 - HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng thay thế Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016.

Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01 - HD/TW là hai văn bản rất quan trọng, có tính xuyên suốt trong thi hành Điều lệ Đảng; hướng dẫn, giải quyết những vấn đề rất căn cơ, cốt lõi trong tổ chức Đảng, xây dựng Đảng cho đến hết nhiệm kỳ khóa XIII. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh tính chất quan trọng của hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh hai mục tiêu lớn đặt ra. Trước hết là thông qua quán triệt nội dung Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01 - HD/TW nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở về thực hiện Điều lệ Đảng; do đó các đại biểu cần nắm thật chắc, thật vững nội dung và thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng với đó, thông qua hội nghị, các đại biểu một lần nữa ôn lại Điều lệ Đảng, đồng thời tiếp cận, cập nhật những điểm mới, những sửa đổi, bổ sung, những điểm thường xuyên tiếp cận, giải quyết trong thực tiễn. 

Với tinh thần đó, người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các đại biểu tập trung cao, lắng nghe ý kiến trao đổi của báo cáo viên để tiếp cận hiệu quả nội dung hội nghị đặt ra.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã giới thiệu tóm tắt những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Quy định số 24-QĐ/TW về công tác đảng viên như: Trình độ học vấn người vào Đảng; quyền của đảng viên, giới thiệu và kết nạp người vào Đảng, thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính thức, tính tuổi Đảng; phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày nội dung các Quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó là một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các vấn đề liên quan đến việc tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, về tổ chức cơ sở đảng, về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, tổ chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra, khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên, về công tác cán bộ. Cùng với đó, gần 12.000 đại biểu tham dự hội nghị còn được quán triệt các điểm mới của Hướng dẫn số 01 - HD/TW. 

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu trong tỉnh. Ảnh: Thành Duy

QUÁN TRIỆT ĐẾN TẤT CẢ ĐẢNG VIÊN TOÀN ĐẢNG BỘ

Kết thúc hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh cần tiếp tục quán triệt, phổ biến rộng rãi các nội dung Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01 - HD/TW đến đội ngũ cán bộ và gần 194.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh và cả Nhân dân, để Nhân dân giám sát, qua đó thực hiện tốt việc thi hành Điều lệ Đảng.

Do đó, các đảng viên là lãnh đạo, chi ủy viên cần phải nắm thật sâu, thật chắc, thật vững đầy đủ những nội dung của Điều lệ đảng, những điểm mới, những sửa đổi, bổ sung trong các Quy định, Hướng dẫn liên quan để quán triệt, phổ biến rộng rãi, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần lựa chọn hình thức phổ biến phù hợp với điều kiện địa bàn, đặc thù cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng, Quy định số 24-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01 - HD/TW cần phải gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát, trong đó quan tâm đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

Quá trình thực hiện hai nhiệm vụ trên cần gắn liền với công tác thi đua, khen thưởng; phát hiện và nhân rộng các nhân tố điển hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thi hành Điều lệ Đảng.

Cũng thông qua hội nghị, trước lãnh đạo chủ chốt 3 cấp trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý thêm nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong điều kiện của Nghệ An là tỉnh rộng nhất cả nước, dân số đông, đa dạng các loại hình giao thông, có đường biên giới dài… đặt ra cho cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo, trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 các cấp trong tỉnh phải tập trung cao hơn giai đoạn vừa qua, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện nghiêm túc, thông suốt từ trên xuống dưới để giữ vững thành quả phòng, chống dịch.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Qua đó, Nghệ An thực hiện hiệu quả chiến lược mới, cùng với cả nước “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; từ đó tạo nền tảng khôi phục, tăng tốc sản xuất, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 ở mức cao nhất, đồng thời tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

Trước những diễn biến phức tạp, bất thường của thiên tai, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý các cấp cần hết sức chủ động “4 tại chỗ” để chủ động toàn bộ trong phòng, chống thiên tai. 

Mặt khác, cần thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 theo đúng hướng dẫn, quy trình, đảm bảo khách quan.

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: Thành Duy

Vừa qua, Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) đã thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tham mưu của Tỉnh ủy chuẩn bị kỹ, để tổ chức hội nghị quán triệt nội dung rất quan trọng này và tổ chức thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.  

Ngay sau Hội nghị trực tuyến quán triệt Quy định, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng./.

Tin liên quan

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 4 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 7/10. Cổng TTĐT Chính phủ xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các tin khác