Nghệ An qui hoạch phát triển chăn nuôi lợn phân theo vùng sinh thái

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Sở NN & PTNT Nghệ An, đến 2020, toàn tỉnh có 1,8 triệu con lợn, trong đó việc tăng đàn nái ngoại lên cao được ưu tiên với kế hoạch 57.000 con.

Chăn nuôi lợn quê ở Nghĩa Đồng - Tân Kỳ.

Trong đó tổng đàn lợn nái là 288.000 con, lợn thịt hơn 1,3 triệu con, số con xuất chuồng 2,4 triệu con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 180.000 tấn.

Nghệ An sẽ qui hoạch phát triển chăn nuôi lợn phân theo vùng sinh thái. Theo đó vùng đồng bằng phát triển chăn nuôi lợn ngoại, lai ngoại phục vụ công nghiệp chế biến xuất khẩu; chủ yếu chăn nuôi lợn ngoại, lợn lai 3 - 4 máu ngoại. Giữ và nhân quỹ gen lợn Móng cái; sản xuất lợn cái Móng cái làm nền lai tạo để sản xuất con lai ngoại, sản xuất lợn chuyên canh: lợn sữa, lợn choai xuất khẩu...
 
Vùng núi thấp: Nuôi lợn thịt 1/2 - 5/8 máu ngoại, trong đó đực ngoại (Yorshire, Landrace...) lai nái Móng cái; riêng huyện Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp phát triển thêm chăn nuôi lợn ngoại; giữ quỹ gen và nhân lợn Móng cái, nuôi lợn nái Móng Cái sản xuất con lai F1 nuôi lấy thịt đồng thời sản xuất lợn hậu bị Móng Cái cho miền núi.                                
     
Vùng núi cao nơi nuôi con lai kinh tế: có 30 - 50% máu ngoại (đực lai Ngoại lai cái Móng cái) đồng thời chăn nuôi giống lợn địa phương ở vùng đồng bào dân tộc.
Trân Châu