Nghệ An sẽ thành lập Sở Du lịch

(Baonghean.vn) - Vấn đề này được quyết định tại kỳ họp thứ 3, phiên thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết vào sáng 16/12.

Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường  - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo cấp huyện. Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND hai tỉnh Xiêng Khoảng và Bô Ly Khăm Xay, nước bạn Lào cùng tham dự kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận thông qua nghị quyết

Mở đầu phiên làm việc sáng nay, thảo luận về Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, các đại biểu cơ bản đồng tình cao với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của dự thảo đưa ra. Có 5 đại biểu thảo luận, bổ sung thêm một số nhiệm vụ năm 2017.

Đại biểu Nguyễn Hữu Lậm nêu: Năm 2017, Nghệ An tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương theo Nghị quyết số 39/NQ-TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;  Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Bởi vậy, cần bổ sung vào dự thảo nhiệm vụ này, đồng thời đẩy mạnh tự chủ của các đơn vi công lập.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Đại biểu Trần Duy Ngoãn (thị xã Hoàng Mai), cho rằng: Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu rõ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bởi vậy, nhiệm vụ của tỉnh không phải là “nhận diện” như trong dự thảo nghị quyết mà là phát hiện, xử lý những hành vi suy hóa, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ đó tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy.

Liên quan đến việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm, đại biểu Lục Thị Liên (Quỳ Châu), cho rằng không chỉ riêng công tác quy hoạch công trình giao thông mà cần quan tâm đến các công trình xây dựng.

Đại biểu Nguyễn Hữu Lậm đề nghị càn bổ sung nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh tư chủ trong ccs đơn vị công lập
Đại biểu Nguyễn Hữu Lậm đề nghị cần bổ sung nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh tự chủ trong các đơn vị công lập
Đại biểu Thái Thị An Chung (Tân Kỳ) góp ý bổ sung vò Nghị quyết đầu tư trung hạn, giai đoạn 2017 - 2020
Đại biểu Thái Thị An Chung (Tân Kỳ) góp ý bổ sung Nghị quyết đầu tư trung hạn, giai đoạn 2017 - 2020.

Về dự thảo 2 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2017, các đại biểu tập trung thảo luận về định hướng thứ tự ưu tiên và nguyên tắc phân bổ đầu tư; vai trò giám sát của MTTQ tỉnh và tổ chức chính trị xã hội.

Đại biểu Hoàng Viết Đường, cho rằng: Chỉ được bố trí khởi công mới khi đã bố trí cơ cấu rõ nguồn vốn đầu tư mới và nguồn vốn để xử lý nợ đọng.

Tiếp đó, HĐND tỉnh tiến hành biểu quyết 29 Nghị quyết còn lại, trong đó có Nghị quyết thành lập Sở Du lịch tỉnh Nghệ An và đổi tên Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An.

Danh sách 32 Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các chính sách và quy định các loại phí được thông qua:

1. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017;

2. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020;

3. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2017;

4. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62  của Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

5. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

6. Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội năm 2017;

7. Nghị quyết thành lập Sở Du lịch tỉnh Nghệ An và đổi tên Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An;

8. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015;

9, Nghị quyết ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, ổn định đến năm 2020;

10, Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020;

11,. Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2017;

12. Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017;

13. Nghị quyết quy định một số biện pháp giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hè phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020;

14. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh;

15. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

16. Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017;

17. Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2016 đến năm 2020.

18. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích xây dựng cánh đồng lớn theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

19. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

20. Nghị quyết quy định khoảng cách, địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ;

21. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung điều 3 Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua nguyên tắc định giá, mức giá tối đa, tối thiểu các loại đất và bảng giá các loại đất giai đoạn từ 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

22. Nghị quyết về một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện công tác dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

23. Nghị quyết về mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó và trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 – 2020;

24. Nghị quyết quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

25. Nghị quyết quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

26. Nghị quyết quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

27. Nghị quyết quy định phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

28. Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

29. Nghị quyết quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

30. Nghị quyết về lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân  trên địa bàn tỉnh  Nghệ An;

31. Nghị quyết quy định về mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục - đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021;

32. Nghị quyết về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nhóm PVTS

 

Tin mới

Phải minh bạch trong tiếp nhận và sử dụng tiền công đức

Phải minh bạch trong tiếp nhận và sử dụng tiền công đức

(Baonghean.vn) - Thông tư quy định, cá nhân, tổ chức được giao quản lý, sử dụng di tích có trách nhiệm công khai việc thu, chi các khoản công đức cho người đã có đóng góp tài chính cho công tác tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích nếu tổ chức, cá nhân này có yêu cầu.
Bốn cầu thủ Việt Nam vào Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022; Saudi Arabia đổi luật để chiêu mộ Messi

Bốn cầu thủ Việt Nam vào Đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022; Saudi Arabia đổi luật để chiêu mộ Messi

(Baonghean.vn) - Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh được bầu vào đội hình hay nhất AFF Cup 2022; Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia lên kế hoạch tăng suất ngoại binh để có thêm cơ hội ký hợp đồng với Lionel Messi là những tin tức thể thao nổi bật.
Không chỉ Hà Nội FC mà là chuyện của V-League

Không chỉ Hà Nội FC mà là chuyện của V-League

(Baonghean.vn) - Trong màn khai sân đầu Xuân Quý Mão 2023, người hâm mộ đang theo dõi khá kỹ từng bước đi của đội bóng Thủ đô Hà Nội FC, đội bóng từng 6 lần vô địch V.League (2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022) và tiếp tục là ứng viên sáng giá cho "ngôi vua" mùa giải mới.
Tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện

Tòa chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện

(Baonghean.vn) - Vụ việc “Người đàn bà 21 năm khiếu kiện đất đai ở Anh Sơn” được Báo Nghệ An thông tin qua 3 bài viết: “Nghệ An: Người đàn bà 21 năm kêu kiện chuyện đất đai”; “Người đàn bà 21 năm khiếu kiện đất đai ở Anh Sơn: Vẫn mỏi mòn chờ công lý”; “Thu hồi “bìa đỏ” cấp không đúng quy định”.