Nghệ An sẽ thành lập Sở du lịch vào đầu năm 2017

(Baonghean.vn) - Sáng 22/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 7 để nghe và cho ý kiến về một số nội dung do Sở Văn hoá, TT&DL và Sở NN&PTNT trình bày.

Cùng dự có các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí thành viên uỷ ban, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; Dự thảo Đề án thành lập Sở Du lịch do Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch trình bày.

Cho ý kiến về 2 nội dung trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến của các thành viên ủy ban, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết để thông qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 9/2016.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chủ trì buổi làm việc.

Về Đề án thành lập Sở Du lịch, UBND tỉnh đồng tình và thống nhất thông qua; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Nội vụ hoàn chỉnh đề án, trình kỳ họp HĐND tỉnh trong phiên họp cuối năm; Sở Du lịch đi vào hoạt động vào đầu năm 2017.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu, đề nghị Sở VH, TT&DL tổ chức hội thảo để làm rõ các nội dung về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập.
Đồng chí Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu, đề nghị ngành văn hoá cần cụ thể hơn những nội dung liên quan đến con người văn hoá, gia đình văn hoá Nghệ An

Cũng trong buổi họp sáng nay, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến các nội dung do sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo: Đánh giá 3 năm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2013-2020; Kết quả 5  năm thực hiện Nghị quyết 03 – NQ/TU của BCH đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; Quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020; Quy hoạch phát triển cây ăn quả có múi tỉnh Nghệ An đến 2020, tầm nhìn đến 2030; đánh giá 2 năm thực hiện đề án phát triển cây, con chủ yếu gắn với cơ chế quản lý đất đai, tạo vùng nguyên liệu chế biến phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu trên địa bàn Nghệ An đến năm 2020; nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2016-2020.

Qua gần 03 năm triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, các chỉ tiêu cơ bản của ngành đến cuối năm 2015 đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết XVII, mục tiêu tái cơ cấu  và kế hoạch 5 năm 2011-2015 của ngành. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất năm 2015 đạt 4,72%, bình quân cả giai đoạn 2011-2015 đạt 4,65%; Cơ cấu kinh tế nội ngành tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. 

Lãnh đạo sở NN&PTNT báo cáo các đề án.

Xây dựng NTM đạt kết quả tốt, Nghệ An là một trong những tỉnh đứng tốp đầu cả nước về số lượng xã đạt chuẩn Nông thôn mới; Đặc biệt có xã Thạch Giám huyện Tương Dương là một trong những xã khó khăn của huyện 30a đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (năm 2015); Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân toàn tỉnh tăng cao, tới 12,4 tiêu chí/xã, tăng 8,76 tiêu chí so với năm 2010; Có 1 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng Nông thôn mới là thị xã Thái Hòa.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng phát biểu cho biết, ngoài Thái Hoà, năm nay Nghệ An sẽ có thêm một địa phương về đích NTM là TP.Vinh.

Về Đề án "Phát triển cây, con chủ yếu, gắn với cơ chế quản lý đất đai, tạo vùng nguyên liệu chế biến phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020", đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành được nhiều vùng nguyên liệu khá tập trung cho chế biến, xuất khẩu như vùng nguyên liệu chè ở Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, lạc xuất khẩu ở Diễn Châu, Nghi Lộc, mía ở Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Anh Sơn, nuôi trồng thủy sản ở Quỳnh Lưu, Diễn Châu… Cơ sở hạ tầng các vùng nguyên liệu, vùng sản xuất cây, con tập trung được quan tâm đầu tư đường giao thông, hệ thống thủy lợi...

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, kết luận các nội dung do Sở NN&PTNT trình bày, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị cuả Sở NN&PTNT; thống nhất thông qua 5 nội dung, đề nghị Sở NN&PTNT hoàn thiện đề án, chuẩn bị thông qua tại kỳ họp thường kỳ Ban thường vụ tới. 

Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2013-2020 là nội dung quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, bao trùm các đề án khác. Để thực hiện thành công cần quan tâm KHKT, đưa các giống cây con mới vào sản xuất; liên doanh liên kết phát triển sản xuất, cân đối nguồn lực để thực hiện đề án; Gắn sản xuất với chế biến hiện đại, chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp.

Nghệ An đã hình thành vùng nguyên liệu chè tập trung phục vụ xuất khẩu, đồng thời phục vụ du khách tham quan thắng cảnh.

Để quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, cần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa theo quy hoạch được duyệt; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả theo quy hoạch sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Ngoài ra, các ngành quan tâm, đảm bảo bố trí đủ nguồn lực kinh phí thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM, trong đó có chính sách phát triển vùng nguyên liệu các loại cây trồng, vật nuôi theo chuỗi giá trị; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ; đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Thu Huyền