Nghệ An siết chặt các biện pháp phòng dịch Covid-19 ở nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh

(Baonghean.vn) - Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà máy, khu công nghiệp xuất hiện các ca nhiễm Covid-19.

Ngày 13/1, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gửi Sở Y tế, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam; các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định điều chỉnh nội dung về xét nghiệm cho người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại mục 4 (Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ) - Phần II của Quy định tạm thời một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của UBND tỉnh Nghệ An.

Công ty CP may Minh Anh tại KCN Bắc Vinh đã tiến hành test nhanh Covid-19 cho toàn bộ hơn 3.000 cán bộ, công nhân lao động ngay trong đêm sau khi phát hiện gần 100 F0. Ảnh tư liệu: Tiến Đông

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) trong phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại CSSXKD; báo cáo, đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời yêu cầu CSSXKD trong phạm vi quản lý cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định tại nơi làm việc và nơi lưu trú; quản lý các yếu tố dịch tễ và các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh của người lao động; phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Vinh, chính quyền địa phương kịp thời khoanh vùng, áp dụng các biện pháp can thiệp y tế phù hợp.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam có nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp Sở Y tế tổ chức hướng dẫn, tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và nơi lưu trú cho các đối tượng là nhà quản lý, y tế doanh nghiệp, người lao động theo quy định hiện hành. Chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi quản lý xây dựng và triển khai thực hiện các phương án phòng, chống dịch Covid-19 đã xây dựng.

Trong khi đó, Sở Y tế được UBND tỉnh giao nhiệm vụ chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Vinh hướng dẫn các cơ sở sản xuất xây dựng, thực hiện các phương án phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp kiểm tra, giám sát hướng dẫn CSSXKD xử lý, khắc phục ngay các hạn chế, tồn tại có thể ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch tại CSSXKD và huyện, thị xã, thành phố Vinh; phối hợp đánh giá nguy cơ, xử lý các tình huống liên quan phòng, chống dịch Covid-19 tại CSSXKD; cung cấp số điện thoại đường dây nóng, đầu mối liên hệ để các CSSXKD và người lao động được biết, hỗ trợ khi cần thiết.

Phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vinh hướng dẫn, tập huấn đối với quản lý, y tế doanh nghiệp, người lao động có nhu cầu tập huấn công tác phòng, chống dịch Covid-19 và xét nghiệm SASR-CoV-2 theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý các vấn đề đến xét nghiệm SARS-CoV-2 và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại CSSXKD.

Còn các huyện, thành, thị có nhiệm vụ chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát các CSSXKD trong phạm vi quản lý (ngoài khu công nghiệp) thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại CSSXKD; báo cáo, đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phối hợp với Sở Y tế, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý các vấn đề đến phòng, chống dịch Covid-19 tại CSSXKD đóng trên địa bàn; hỗ trợ đánh giá nguy cơ và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh tại CSSXKD./.