Nghệ An: Siết chặt các khoản thu - chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2018-2019 do Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành.

Theo đó, trong năm học này, Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An yêu cầu các đơn vị thực hiện các khoản thu chi trên tinh thần đảm bảo nguyên tắc thu đúng nội dung, định mức theo quy định hiện hành, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên từng địa bàn, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và có hiệu quả. Không được chi sai mục đích các khoản thu từ các khoản đóng góp của phụ huynh, học sinh.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục không thu gộp các khoản thu và đóng góp vào đầu năm học để giảm bớt khó khăn cho người học và cha mẹ người học. Các khoản thu không được tính trích phần trăm chi trả công thu tiền.

Học sinh Trường Tiểu học Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai). Ành: Mỹ Hà

Liên quan đến công tác thu chi đầu năm, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã đưa ra các phần thu thực hiện theo quy định và phần thu thỏa thuận. Cụ thể, phần theo quy định gồm có học phí, tiền trông giữ xe học sinh phổ thông, tiền bảo hiểm y tế học sinh, kinh phí hoạt động của tổ chức hội, đoàn thể trong nhà trường.

Các khoản đóng góp thỏa thuận bao gồm tiền dạy thêm, học thêm, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ vào các ngày nghỉ trong các trường mầm non công lập, hoạt động giáo dục nghề phổ thông, tổ chức bán trú trong các trường mầm non, tiểu học công lập và tiền nước uống của học sinh.

Liên quan đến công tác thu chi trong năm học 2018 – 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu việc thu kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải thực hiện đúng theo Điều 10, Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Nếu có nguồn tài trợ hợp pháp khác thì chỉ được thực hiện chi: Tổ chức các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học; giúp đỡ học sinh yếu kém, học sinh nghèo, học sinh khuyết tật và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trường mầm non Trù Sơn (huyện Đô Lương) dù đã xuống cấp nhưng chưa thể xây dựng mới vì thiếu kinh phí. Ảnh: Mỹ Hà

Ngoài ra, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh không được sử dụng chi sang mục đích khác như: chi bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở không được thu tiền đóng góp của phụ huynh học sinh để thực hiện các nội dung như: Tiền lao động, vệ sinh trường lớp; bảo hiểm thân thể; may đồ đồng phục cho học sinh; mua hộ các loại đồ dùng, đồ chơi, học liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo, vở, đồ dùng học tập của học sinh...

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý: Đối với hoạt động giáo dục nghề phổ thông chỉ thu theo thỏa thuận đối với học sinh các khối lớp 8, 9 cấp trung học cơ sở (THCS) và học sinh khối lớp GDTX cấp THPT có nguyện vọng. Học sinh khối lớp 11 cấp THPT phải tham gia hoạt động giáo dục nghề phổ thông (HĐGDNPT) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không phải thu tiền. Các khoản chi phát sinh liên quan đến HĐGDNPT được thanh quyết toán từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu học phí.

Ngoài ra, không được thu tiền nước uống của học sinh tham gia bán trú vì đã được hướng dẫn tính trong kinh phí thỏa thuận tổ chức bán trú; chỉ được thu tiền nước uống đối với những học sinh không tham gia bán trú.

Riêng về tiền thu, chi dạy học 2 buổi/ngày tại các trường tiểu học công lập và tiền xã hội hóa giáo dục tạm thời chưa có hướng dẫn cụ thể vì đang chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định mới, thay thế Quyết định số 1517/QĐ-UBND, ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Nghệ An và chờ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.