Nghệ An siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị

(Baonghean.vn)- Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, sáng 18/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ cho Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng phòng Nội vụ, các huyện, thành, thị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp quán triệt Chị thị số 26.

Theo đó, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung, thống nhất, quyết liệt trong hành động, kiên quyết đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, xây dựng Chính phủ trong sạch, liêm chính, kiến tạo phát triển, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành pháp luật. Chính phủ đã chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Chỉ thị yêu cầu: các Bộ, ngành, địa phương phải kiên quyết tinh giản biên chế công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu trách nhiệm. Bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan, đơn vị; Quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; Cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung Chỉ thị 26
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Có trách nhiệm nghiên cứu, trả lời các nội dung được lấy ý kiến; Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phải đầy đủ thủ tục, nội dung; Không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên. Tập trung cao nhất việc khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát từ nhân dân, văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền. Cụ thể như không được sử dụng giờ hành chính để làm việc riêng; Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh triển khai
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 26/CT-Ttg của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng ở Tỉnh Nghệ An, để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 17-CT/TU ngày 3/12/2013 và Đề án số 07 về "Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên" là một chủ trương đúng đắn và kịp thời.

Đây là giải pháp nhằm chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong việc chấp hành nội quy, quy chế, thời gian làm việc, cải cách hành chính, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với nhau... Nhờ có Chỉ thị 17 mà nhận thức của cán bộ, công chức đã được nâng lên, hoạt động của nhiều địa phương, cơ quan đã đi vào nề nếp.

a
Người dân đến giao dịch thủ tục hành chính tại Trung tâm giao dịch một cửa TP Vinh. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Tuy nhiên, Nghệ An vẫn còn thực trạng thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính tại một số nơi chưa nghiêm, chưa đạt yêu cầu. Nhiều cơ quan, đơn vị mới chú trọng việc cấm uống rượu bia, chưa quan tâm đến việc nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng hiệu quả công việc. Văn bản gửi ko đúng địa chỉ, thiếu sót, tình trạng xử lý công việc không kịp thời. Công tác CCHC còn nhiều hạn chế như chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh xếp trung bình, dư luận nhân dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước và công dân chưa tốt, làm mất niềm tin người dân đối với bộ máy nhà nước.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc việc kỷ cương, kỷ luật hành chính nhà nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, trong đó trọng tâm giảm thiểu thủ tục hành chính rườm rà.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, sau hội nghị này, các địa phương, đơn vị cần triển khai quán triệt Chỉ thị tại cơ quan, đơn vị mình; đề ra kế hoạch thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện; thực hiện rà soát sắp xếp bộ máy, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy,…tạo ra sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ từ thủ trưởng cơ quan đến từng cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận hội nghị:

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triển khai dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Nội dung kế hoạch nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tạo sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Củng cố niềm tin, tạo sự gắn bó mật thiết của cơ quan nhà nước với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp./.

Thanh Lê - Lâm Tùng

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/9

(Baonghean.vn) - Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự Lễ khánh thành cầu dân sinh ở Nam Đàn; Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương trao quà tại huyện Tương Dương; Nghệ An phát triển dự án điện; Tổ công tác Bộ Công an xử lý nồng độ cồn tại TP. Vinh... 

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

Thuốc lá điện tử và những hệ lụy khó lường

(Baonghean.vn) - Trào lưu hút thuốc lá điện tử đang ngày càng "xâm nhập" nhiều vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh. Ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế có những trao đổi về nguy cơ và hậu quả khôn lường khi sử dụng thuốc lá điện tử. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/9

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Thống kê; Nghệ An dành hơn 8.000 ha đất để phát triển khu công nghiệp đến năm 2030; Đến tháng 10/2023, 100% cơ quan, đơn vị và địa phương ở Nghệ An sẽ được cấp nguồn chi trả lương theo mức mới… là những thông tin nổi bật ngày 22/9.

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Trao giải tập thể, cá nhân Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức Hội thi Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023 đã trao giải Nhất cho đội Yên Thành, 4 giải Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho các tập thể; trao giải thưởng cho 21 cá nhân; giải các phần thi xuất sắc cho 21 tập thể.

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

Chủ tịch UBND tỉnh: Nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự 'biết nói'

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Cục Thống kê phải nâng tầm công tác thống kê để các con số thực sự "biết nói", phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hoạch định chính sách của tỉnh và các ngành, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

Chủ tịch UBND tỉnh: Thực hiện chuyển đổi số phải kiên trì, thực chất, hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các sở, ngành, địa phương phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, quyết tâm cao; triển khai thực hiện kiên trì, thực chất, hiệu quả, không dàn trải.

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phát huy hết tinh thần, trách nhiệm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

(Baonghean.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phát huy hết sức tinh thần trách nhiệm, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhiệm vụ cấp bách.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/9

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến dự thảo Báo cáo về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Nghệ An phát động ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023; Triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

Làm rõ trách nhiệm các cấp, các ngành đối với kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài

(Baonghean.vn) - Làm việc với UBND thành phố Vinh về giải quyết kiến nghị cử tri, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị cần làm rõ trách nhiệm đối với các kiến nghị tồn đọng, kéo dài; khắc phục tình trạng, trách nhiệm chung chung và các kiến nghị tồn đọng không thể giải quyết dứt điểm

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Nghệ An đề nghị bổ sung 4 nhiệm vụ trong dự thảo báo cáo kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

(Baonghean.vn) - Góp ý vào dự thảo báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị làm rõ hơn các tồn tại, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan và chỉ ra chủ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/9

(Baonghean.vn) - Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39; Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án 150 triệu USD; Thành Vinh rực rỡ cờ hoa chào mừng 60 năm thành lập... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

Huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh sửa đổi quy trình giải quyết kiến nghị cử tri, tăng trách nhiệm các sở, ngành

(Baonghean.vn) - Làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, huyện Con Cuông kiến nghị tỉnh nghiên cứu sửa đổi quy trình tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri, bởi thực tiễn có nhiều nội dung tỉnh giao huyện thực hiện nhưng phải là thẩm quyền các sở, ngành cấp tỉnh mới làm được.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/9

(Baonghean.vn) - Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An; Mức thu và phương án thu học phí tại Nghệ An năm học 2023 - 2024; Tìm kiếm nam thanh niên ở huyện Nghĩa Đàn mất liên lạc 5 ngày qua...