Nghệ An: Số lượng doanh nghiệp trên bình quân đầu người đạt thấp

(Baonghean.vn) - Đến nay, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An đăng ký kinh doanh đạt gần 16.500 doanh nghiệp. Khối doanh nghiệp đóng góp ngân sách chiếm tỷ trọng 60% tổng thu ngân sách toàn tỉnh.

Doanh nghiệp Nghệ An phát triển đa ngành nghề, tỷ trọng lớn nhất là lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 32,19%, xây dựng (bao gồm cả tư vấn) chiếm 24%, công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản chiếm 12,64%, sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp chiếm 5,4%, sản xuất, chế biến thủy hải sản chiếm 0,26%.

Khối doanh nghiệp đóng góp ngân sách chiếm tỷ trọng 60% tổng thu ngân sách toàn tỉnh.

Đồ họa: Hữu Quân
Trong giai đoạn 2014 - 2017, doanh nghiệp tạo việc làm mới cho hơn 178.000 lao động. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty may Lan Anh (Tp.Vinh). Ảnh: Thu Huyền

Trong 7 tháng đầu năm 2017, đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 972 doanh nghiệp, tăng 9,83% cùng kỳ; với tổng số vốn đăng ký 5.348,98 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 5,4 tỷ đồng, tăng 31,7% cùng kỳ; có 285 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động sau thời gian tạm ngừng kinh doanh.

Nguồn: VCCI
Tỷ lệ doanh nghiệp trên đầu người của tỉnh vẫn thấp. Nguồn: VCCI

Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 7 tháng đạt 61,8%, cao hơn so với Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu (10%). 

Nghệ An có tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp khá, tuy nhiên, bình quân doanh nghiệp trên đầu người của tỉnh so với cả nước thì hiện đang ở mức thấp./.

Thu Huyền