Nghệ An tạm ngừng các hoạt động lễ hội để phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An đã ban hành công văn tạm ngừng các hoạt động lễ hội để phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh.

Ngày 4/2, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 276/SVHTT-NSVHGĐ gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu chỉ đạo tạm ngừng tổ chức lễ hội để phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ: Trước tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp và nguy hiểm, nhất là những biến chủng mới xuất hiện với tốc độ lây lan nhanh. Để hạn chế các hoạt động tập trung đông người, thực hiên nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, thực hiện Nghị định số 110/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị UBND các huyện, thành, thị tạm ngừng hoạt động lễ hội cho đến khi có thông báo mới.

Lễ hội Đền Vạn - Cửa Rào (Tương Dương) năm 2019. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Kế hoạch tổ chức lễ hội năm 2021. Theo đó, trong năm 2021 sẽ có 29 lễ hội, gồm 20 lễ hội diễn ra vào mùa Xuân (tháng 1-3 Âm lịch), còn lại diễn ra vào các thời điểm khác trong năm (từ tháng 4-10 Âm lịch).