Nghệ An: Tăng trưởng tín dụng đạt 18%

(Baonghean.vn) - Trong năm 2015, tuy mặt bằng lãi suất trên thị trường thấp nhưng huy động vốn vẫn ổn định, tăng trưởng tín dụng đạt khá.

Nguyên nhân là các tổ chức tín dụng trên địa bàn tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, khuyến khích các doanh nghiệp và người dân mở tài khoản thanh toán qua ngân hàng. 

Giao dịch tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Nghệ An

Theo Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An, đến nay, nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 77.050 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 10.057 tỷ đồng, bằng 15%, thấp hơn tốc độ tăng năm trước (19,42%).

Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh, các tổ chức tín dụng tiếp tục bám sát các chương trình, dự án phát triển kinh tế của tỉnh để mở rộng tín dụng có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Trong năm 2015, hoạt động tín dụng trên địa bàn Nghệ An có tốc độ tăng khá ổn định. Hiện tổng dư nợ ước đạt 103.094 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 15.709 tỷ đồng, bằng 18%.

Hiện nay, tổng nợ xấu của các ngân hàng trên địa bàn Nghệ An ước là 1.387 tỷ đồng, chiếm 1,3% so với tổng dư nợ, thấp hơn tỷ lệ nợ xấu năm 2014 (1,5%). Nguyên nhân nợ xấu giảm do trong năm, các tổ chức tín dụng đã tích cực thu hồi nợ qua việc xử lý tài sản đảm bảo, bán nợ cho VAMC, sử dụng dự phòng xử lý rủi ro, khởi kiện các khách hàng không có thiện chí trả nợ...

 Thu Huyền