Nghệ An: Thu ngân sách qúy 1 đạt gần 3.000 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Trong quý I năm 2017, thu ngân sách của Nghệ An ước thực hiện 2.933,76 tỷ đồng, đạt 25,3% dự toán, tăng 31% cùng kỳ năm 2017.

Biểu đồ thu ngân sách qúy 1/2017. Đồ họa: Hữu Quân

Theo báo cáo của Cục Thuế, trong đó, thu nội địa ước thực hiện 2.493,76 tỷ đồng, đạt 23,5% dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ. Loại trừ thu tiền sử dụng đất thì thu nội địa ước thực hiện 2.032,83 tỷ đồng, đạt 23,6% dự toán và tăng 14% so với cùng kỳ. 

Cục Hải quan cũng cho biết: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 440 tỷ đồng, đạt 45,8%, dự toán, tăng 172,7% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách quý I năm 2017 ước thực hiện 4.642,9 tỷ đồng, đạt 21,9% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 1.150 tỷ đồng, đạt 24,8% dự toán; chi thường xuyên 23.472,9 tỷ đồng, đạt 21,5% dự toán.

Một số chi cục đạt số thu cao như:  Thành phố Vinh, Nam Đàn, Nghi Lộc... Theo Chi cục thuế thành phố Vinh: Thu tiền sử dụng đất qúy 1 đạt 320 tỷ đồng, tổng cộng thu ngân sách qúy 1 của thành phố đạt 610 tỷ đồng./.

Trân Châu