Nghệ An: Thuế trước bạ dự kiến hụt thu 160 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Thị trường ô tô càng cuối năm càng đóng băng là nguyên nhân khiến lệ phí trước bạ giảm mạnh. Trong đó xe có giá trị cao hầu như không có.

Ảnh minh họa.

Thu từ lệ phí trước bạ là nguồn thu quan trọng của ngân sách thành phố nhưng theo báo cáo của Chi cục thuế Vinh, năm 2017 lệ phí trước bạ ô tô 10 tháng năm 2017 chỉ đạt 183,176  tỷ đồng với 4.727 xe  (cùng kỳ năm 2016 làm thủ tục cho  5.711 xe với số tiền  264,119 tỷ đồng).  Xe giá trị lớn năm nay không có, các doanh nghiệp cũng không đầu tư mới các loại xe tắc xi, bán tải, xe du lịch...

Dự kiến cả năm 2017 ở thành phố Vinh trước bạ ước đạt 250 tỷ/kế hoạch 381 tỷ.

Trên toàn tỉnh, lệ phí trước bạ dự kiến cả năm đạt 570 tỷ đồng, bằng 78% dự toán (hụt thu khoảng 160 tỷ). Số lượng xe ô tô đăng ký nộp lệ phí trước bạ chỉ bằng 80% so cùng kỳ. Hụt thu từ lệ phí trước bạ khiến cho nguồn thu thuế giảm mạnh ở nhiều chi cục.

Nguyên nhân thị trường ô tô ế ẩm là do người dân đang chờ thời điểm năm 2018 khi quy định bỏ hạn ngạch thuế quan đối với ô tô đã có hiệu lực./.

Trân Châu