Nghệ An tiếp tục triển khai việc “xã hội hóa” với tinh thần không ép buộc, cào bằng

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung mới ban hành vào tháng 12 của Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm hướng dẫn cho các trường học thực hiện triển khai Thông tư số 16/2018/TT - BGDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Ở các huyện miền núi cao, việc xã hội hóa chủ yếu là huy động ngày công của các phụ huynh để trang trí trường lớp. Ảnh: Mỹ Hà

Trước đó, từ đầu năm học 2018 - 2019, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 16, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã chỉ đạo tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh “tạm dừng” việc triển khai vận động ủng hộ cơ sở vật chất (thường được gọi là xã hội hóa) vào đầu năm học để chờ các văn bản hướng dẫn.

Hiện tại, sau khi có Công văn số 9166/UBND.VX  của UBND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện theo Thông tư số 16, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ra văn bản hướng dẫn. Mục đích nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc thu, chi nguồn tài trợ; tiếp tục huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục; ngăn chặn việc vận động tài trợ không đúng quy trình, quy định và không công khai minh bạch tại các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học và dự toán ngân sách được cơ quan nhà nước giao, định kỳ hoặc đột xuất, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch vận động tài trợ báo cáo phòng giáo dục và đào tạo phê duyệt đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở; báo cáo sở giáo dục và đào tạo phê duyệt đối với cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác trực thuộc sở giáo dục và đào tạo, trước khi tổ chức vận động tài trợ.

Phụ huynh xã Châu Lý (Quỳ Châu) tham gia làm đồ chơi cho trẻ ở trường mầm non. Ảnh: Mỹ Hà

Việc vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ được dùng để: Trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục; Hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục.

Ngành cũng yêu cầu, các đơn vị không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

Quá trình triển khai phải thực hiện nghiêm túc việc sử dụng biên lai thu tiền đối với các khoản vận động tài trợ tại các cơ sở giáo dục và số tiền thu được phải nộp kịp thời vào tài khoản tương ứng tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại theo đúng chế độ quy định.

Đặc biệt, cũng trong hướng dẫn, Sở yêu cầu trong quá trình vận động, tiếp nhận, quản lý sử dụng các khoản tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, mức tài trợ tối thiểu; không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.