Nghệ An tổ chức cuộc thi nét đẹp các dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Sáng 1/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp cho ý kiến công tác tổ chức triển khai thực hiện Hội diễn văn nghệ các Dân tộc thiểu số lần thứ 4, năm 2016.

Đồng chí Hoàng Viết Đường nêu rõ: Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số lần thứ tư nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số.

Hội diễn văn nghệ các dân tộc thiểu số lần thứ 4 năm 2016 nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An, nhất là văn hóa các dân tộc thiểu số ở vùng, khu vực biên giới, khu tái định cư của các thủy điện; khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới phù hợp với thuần phong dân tộc, có tiếp thu chọn lọc những tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác…

Các tiết mục biểu diễn tại Hội diễn văn hóa văn nghệ dân tộc thiểu số lần thứ III năm 2014. Ảnh: Trần Hải

Hội diễn được tổ chức trong 3 ngày, từ 20/4-22/4/2016, với sự tham gia của các đội nghệ thuật quần chúng của 11 huyện, thị xã miền núi. Hội diễn gồm có 2 phần: Chương trình nghệ thuật quần chúng và thi nét đẹp các dân tộc thiểu số.

Mỗi huyện, thị sẽ chọn 2 thí sinh tham gia thi Nét đẹp các dân tộc thiểu số. Ảnh tư liệu

Ở nội dung thi Nét đẹp các dân tộc thiểu số, sẽ có chọn 22 nữ thí sinh (độ tuổi từ 18-25 tuổi, thuộc các dân tộc Thái, Thổ, Ơ Đu, Mông, Khơ Mú có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thị xã miền núi) tham gia thi trình diễn trang phục truyền thống và trang phục tự chọn.

Đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban tổ chức làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về hội diễn, xem xét địa điểm tổ chức và nên thực hiện đêm công diễn tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An báo cáo tình hình tổ chức triển khai thực hiện Hội diễn. Các thành viên Ban tổ chức đóng góp các ý kiến để hội diễn thành công. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các huyện, thị thực hiện tốt công tác tổ chức hội diễn ở địa phương để lựa chọn các tiết mục tham gia hội diễn cấp tỉnh; Ban tổ chức hội diễn thành lập ban giám khảo, xây dựng kế hoạch và tiêu chí thực hiện nhiệm vụ; Ban Dân tộc tỉnh làm tốt công tác dự toán kính phí đảm bảo thành công cho hội diễn./.

Thanh Sơn