Nghệ An: Trên 53 nghìn lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi được bảo trợ

(Baonghean.vn) – Ngày 30/12, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, Hội Bảo trợ Khuyết tật và Trẻ mồ côi đã huy động được trên 14 tỷ đồng (vượt 48% so với năm 2015).

Từ nguồn quỹ trên, tổ chức Hội các cấp đã tổ chức các hoạt động bảo trợ cho trên 53 nghìn lượt người khuyết tật và trẻ mồ côi (NKT&TMC), bệnh nhân nghèo; tặng 556 xe lăn, xe lắc, 437 xe đạp; xây mới, sửa chữa 61 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, dạy nghề cho 303 người.

Ông Nguyễn Hải Thanh – Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật &Trẻ mồ côi tỉnh cho biết, mục tiêu năm 2017 sẽ vận động quỹ hội đạt trên 15 tỷ đồng (Ảnh: Đinh Nguyệt).

Bên cạnh đó, tổ chức Hội các cấp đã hỗ trợ vật nuôi cho 842 hộ theo chương trình 50 – 50 trong đó có 233 hộ chăn nuôi trâu, bò.   

Song, kết quả vận động quỹ một số địa phương còn thấp, có một số xã chỉ đạt 10-15 triệu đồng/ năm; hoạt động tuyên truyền, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, trẻ mồ  côi chưa được thực hiện thường xuyên; chương trình vận động quỹ, công tác dạy nghề, hỗ trợ sinh kế … ở một số tổ chức Hội chưa được tập trung triển khai thực hiện…

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi của tỉnh và huyện Nghĩa Đàn trao bò giống cho các hộ gia đình khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh tư liệu: Minh Thái).

Hội Người Khuyết tật và trẻ mồ côi xác định nhiệm vụ năm 2017, tăng cường phối hợp công tác vận động, thu hút các nguồn lực chương trình, dự án liên quan đến an sinh xã hội, vay vốn ưu đãi nhằm hỗ trợ NKT &TMC; tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ sinh kế gắn với xây dựng nông thôn mới và chương trình 50 – 50 xóa đói giảm nghèo cho NKT&TMC.

Mục tiêu vận động xây dựng quỹ hội đạt trên 15 tỷ đồng, 100% NKT nặng, đặc biệt nặng được hưởng chế độ theo quy định; tặng 1.000 xe lăn, xe đạp; hỗ trợ 65 – 80 nhà tình thương và hỗ trợ 500 gia đình thực hiện chương trình chăn nuôi trâu, bò.

Trao tặng Bằng khen của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật & Trẻ mồ côi Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2016 (Ảnh: Đinh Nguyệt)
Các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ NKT&TMC năm 2016 vinh dự được tặng Bằng khen của UBND tỉnh (Ảnh: Đinh Nguyệt).

Dịp này, 141 tập thể và 223 cá nhân có thành tích  xuất sắc trong hoạt động bảo trợ NKT&TMC năm 2016 đã được nhận Bằng khen của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật & Trẻ mồ côi Việt Nam; 3 tập thể, 3 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và 13 tập thể, 18 cá nhân đã được nhận Giấy khen của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Nghệ An.

Đinh Nguyệt