Nghệ An trồng thêm được 9.780 ha rừng

(Baonghean.vn) –  Diện tích rừng trồng mới tập trung 8 tháng đầu năm trên địa bàn Nghệ An ước đạt 9.780 ha, tăng 1,61% so với cùng kỳ năm 2015.

Khu vực vườn ươm keo lai của Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, dù thời tiết khắc nghiệt, diện tích rừng trồng mới năm nay tăng hơn so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, trồng mới rừng đặc dụng là 30 ha, trồng rừng phòng hộ là 310 ha, trồng rừng sản xuất ước đạt 9.440 ha. Các địa phương trồng rừng tốt là Tương Dương, Con Cuông, Tân Kỳ, Anh Sơn, Đô Lương, Yên Thành...

Xuất bán giống cây lâm nghiệp cho các chủ rừng ở Yên Thành

Diện tích rừng được khoanh nuôi là 75.000 ha, chăm sóc rừng là 37.142 ha, trong đó chăm sóc rừng phòng hộ, đặc dụng là 1.198,65 ha, chăm sóc rừng sản xuất là 35.943,35 ha. Đến nay, các đơn vị, dự án, hộ dân đã tổ chức tốt công tác phát tán, chăm sóc đợt 1 đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

8 tháng đầu năm, số cây giống được ươm để phục vụ cho nhu cầu trồng rừng trong năm 2016 ước tính đạt 18.900 ngàn cây, tăng 11,07% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thái Dương - Trân Châu