Nghệ An xây dựng được 77 điểm sáng về Quy chế dân chủ ở cơ sở

(Baonghean.vn) - Sáng 13/3, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Kết quả thực hiện QCDCCS năm 2017 được đánh giá nghiêm túc, kịp thời, nhất là việc thực hiện Kết luận 120 - KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI): "Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

Năm 2017 toàn tỉnh đã xây dựng được 77 điểm sáng về Quy chế QCDCCS và 37 điểm sáng về công tác dân vận chính quyền. Ban chỉ đạo đã tổ chức 25 đoàn kiểm tra tại 21/21 huyện, thành, thị, 5 doanh nghiệp và 6 cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh; sau kiểm tra đều có thông báo kết luận để các cơ sở tiếp thu, chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. Các huyện, thành, thị cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện QCDCCS tại các xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn.

Đối với MTTQ tỉnh cũng đã xây dựng và lựa chọn nội dung, chủ động phối hợp với chính quyền, các cơ quan Nhà nước để thực hiện việc giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

MTTQ đã chủ trì đối thoại giữa chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân 6 tháng/lần đối với 480/480 xã, phường, thị trấn toàn tỉnh.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, hạn chế, đề xuất các ý kiến xây dựng nhiệm vụ, phương hướng thực hiện quy chế DCCS năm 2018.

Theo đó, năm 2018, Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS đề ra 9 nhiệm vụ công tác gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng.

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham luận, góp ý của các địa phương về kinh nghiệm trong thực hiện quy chế DCCS như: kinh nghiệm vận động xây dựng nông thôn mới ở Nam Đàn; tổ chức đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở huyện Diễn Châu; kinh nghiệm sử dụng các nguồn kinh phí xã hội hóa ở xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương...
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: Hoài Thu
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Xuân Đại khẳng định: Tuy năm gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả QCDCCS đã góp phần xây dựng và củng cố vững chắc niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng; đồng thời có những tác động tích cực vào việc triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế, xã hội; quốc phòng - an ninh năm 2017.
Đồng chí Lê Xuân Đại nhấn mạnh, kết quả thực hiện năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 5 năm Đại hội Đảng bộ tỉnh; vì vậy, cần tăng cường thực hiện quy chế dân chủ trên cả 3 loại hình, đẩy mạnh cải cách hành chính.
Bên cạnh đó, đồng chí Lê Xuân Đại yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế, đồng thời quan tâm thực hiện tốt QCDCCS; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thực hiện của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở.
11 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017. Ảnh: Hoài Thu
Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS tỉnh cũng đề nghị rà soát, đánh giá tình hình kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, trong đó có các chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan đến nội dung thực hiện QCDCCS.

Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan Nhà nước các cấp cần tăng cường tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân theo quy định; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các vụ việc bức xúc, nổi cộm, phát sinh từ cơ sở; phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội; kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân của một bộ phận cán bộ, công chức và đảng viên.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDCCS năm 2017.