Nghệ An: Xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước

(Baonghean.vn) - Chiều 17/8, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại, UBND tỉnh đã có cuộc làm việc với Đoàn công tác của Bộ Công an để thông qua kết luận kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Công an đã kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại 6 đơn vị là Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP. Vinh và UBND huyện Nghi Lộc.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phú Hương

Qua kết quả kiểm tra, các nội dung chủ yếu trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước đã được các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện khá nghiêm túc.

UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước, kiện toàn năm 2018. Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tạo sự chuyển biến quan trọng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ công chức trực tiếp liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước. UBND tỉnh đã xây dựng, ban hành văn bản về bảo vệ bí mật nhà nước; tổ chức nhiều đợt tập huấn và tiến hành ký cam kết về bảo vệ bí mật nhà nước cho đội ngũ cán bộ làm công tác liên quan đến vấn đề này.

Đại diện đoàn công tác kiến nghị Nghệ An cần có biện pháp khắc phục các tồn tại trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn. Ảnh: Phú Hương
Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại như: Một bộ phận công chức, viên chức trực tiếp liên quan chưa được phổ biến đầy đủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước dẫn đến nhận thức về công tác này chưa cao, việc thực hiện còn hạn chế; nhiều cán bộ chưa nắm vững danh mục các văn bản thuộc bí mật nhà nước; còn tồn tại tình trạng soạn thảo và lưu văn bản bí mật trên máy tính có kết nối trong hệ thống hoặc kết nối internet; công tác tuyên truyền còn mang tính hình thức, một bộ phận cán bộ còn chủ quan, xem nhẹ công tác bảo vệ bí mật nhà nước; công tác kiểm tra chấp hành vấn đề này tại một số đơn vị chưa thường xuyên, việc xử lý các vi phạm chưa nghiêm túc và đủ tính răn đe…

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác của Bộ Công an đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An tổ chức rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục những hạn chế được nêu ra sau đợt kiểm tra. Tăng cường tuyên truyền, trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cán bộ làm công tác liên quan; chấp hành nghiêm túc quy định trong soạn thảo, chuyển giao văn bản mật, chấm dứt tình trạng soạn thảo chuyển giao trên máy tính có kết nối mạng và kết nối internet, chụp tài liệu qua điện thoại và gửi qua mail; định kỳ hàng năm cần tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại giao nhiệm vụ các ngành liên quan chấn chỉnh các tồn tại trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Ảnh: Phú Hương
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại khẳng định, Nghệ An nghiêm túc nhận thức rõ các tồn tại hạn chế trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn mà đoàn công tác đã chỉ ra; tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của đoàn, tổ chức rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục.

Đồng chí cũng yêu cầu Phòng PA83 - Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu văn bản cho UBND tỉnh để chấn chỉnh ngay các vấn đề hạn chế liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước; ban hành kế hoạch để các đơn vị khắc phục, chấn chỉnh tồn tại; yêu cầu cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh có văn bản giao nhiệm vụ cho các đơn vị tự kiểm tra các nội dung thực hiện bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị mình, trên cơ sở đó, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra lại để chấn chỉnh hoạt động này trên địa bàn toàn tỉnh.

Tỉnh sẽ tăng cường công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cán bộ làm công tác liên quan trực tiếp bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn./.