Nghi Lộc đình chỉ hoạt động 83 cơ sở hành nghề y dược tư nhân

(Baonghean.vn) - 83 cơ sở y dược tư nhân vi phạm chủ yếu như không có đầy đủ thủ tục hành chính, không có giấy phép kinh doanh, không có chứng chỉ hành nghề, không đủ điều kiện thực hiện kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh đảm bảo.

Thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 29 tháng 1 năm 2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Từ ngày 30/3 – 15/4 đoàn liên ngành huyện Nghi Lộc thực hiện chiến dịch thanh kiểm tra hoạt động hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn, qua kiểm tra phát hiện 83 cơ sở vi phạm các điều khoản về hành nghề y dược tư nhân.

Đoàn kiểm tra liên ngành huyện đã đình chỉ hoạt động các cơ sở này và lập biên bản xử phạt theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Ảnh: Quang Dũng
Không những kiên quyết xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm, huyện Nghi Lộc còn thông báo cụ thể những hộ vi phạm lên Đài TT- TH huyện để nhân dân biết, từ đó không liên hệ, không sử dụng hàng hóa, sản phẩm cơ sở y dược tư nhân không phép.

Hưởng ứng tháng hành động vệ sinh ATTP, gắn với việc kiểm tra an toàn VSTP, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Nghi Lộc tiếp tục kiểm tra chất lượng 150 cơ sở hành nghề y dược tư nhân đã có giấy phép hoạt động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đình chỉ hoạt động đối với 83 cơ sở vi phạm./.

                                                                                     

https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762