Nghi Lộc: Gặp mặt 112 đảng viên người công giáo

(Baonghean.vn) - Nhân dịp lễ Giáng sinh 2015, ngày 18/12, BTV Huyện ủy Nghi Lộc tổ chức gặp mặt, tọa đàm với 112 đảng viên là người công giáo trên địa bàn huyện.

Tại buổi gặp mặt, cấp ủy huyện đánh giá cao vai trò nòng cốt của các đảng viên là người công giáo trong lãnh đạo, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của địa phương, nhất là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.
 
Đến nay, toàn huyện có 50/146 xóm giáo đạt danh hiệu làng văn hóa; có 576 mô hình kinh tế cho thu nhập cao. Tỷ lệ hộ khá, giàu trong đồng bào có đạo chiếm 58,5%, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 10%.
 
Tại buổi gặp mặt, đảng viên người công giáo đã nêu những trăn trở, suy nghĩ của mình cũng như đề xuất với cấp ủy một số vấn đề về huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới; vấn đề thu hút các dự án đầu tư, tạo việc làm tại chỗ cho người lao động; chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho giá trị kinh tế cao; một số vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người công giáo.
 
Ghi nhận sự đóng góp tích cực của đội ngũ đảng viên là người công giáo, cấp ủy huyện đề nghị các đảng viên phát huy cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thu hút đầu tư, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.
 
 
                                                                            Nhật Tuấn
                                                                            Đài TTTH Nghi Lộc