Nghi Lộc: Hỗ trợ ni lông và giá giống lúa lai cho sản xuất vụ Xuân

(Baonghean.vn) - Vụ Xuân 2017, huyện Nghi Lộc có kế hoạch sản xuất trên 13.000 ha cây trồng các loại. Trong đó có 7.600ha lúa, lạc gần 3.000ha, ngô 2.400ha. Huyện hỗ trợ 20.000 đ/kg nilon che phủ mạ xuân. Đối với 5 xã Nghi Công Nam, Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Quang và Nghi Thiết được hỗ trợ giá lúa lai.

Nông dân Nghi Lộc làm đất chuẩn bị sản xuất vụ xuân

Hiện, nông dân Nghi Lộc bắt đầu xuống đồng sản xuất vụ Xuân. UBND huyện Nghi Lộc đã chỉ đạo bà con nông dân tích cực triển khai sản xuất đúng khung lịch thời vụ; chủ động thực hiện các giải pháp ứng phó, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tưới tiêu khoa học... nhằm đảm bảo sản xuất vụ Xuân an toàn, hiệu quả.

Để đạt được tổng sản lượng 52.800 tấn theo kế hoạch đề ra, cùng với các chính sách hỗ trợ của tỉnh, UBND huyện Nghi Lộc còn có chính sách hỗ trợ 20.000 đ/kg nilon phủ mạ. Đối với 5 xã Nghi Công Nam, Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Quang và Nghi Thiết do hạn hán, nhiễm mặn không sản xuất được vụ Hè Thu – mùa nên được hỗ trợ từ 10.000 - 20.000 đồng/ kg giá giống lúa lai, lúa thuần trong sản xuất vụ Xuân.

Ông Đồng Thanh Bình - Phó Phòng NN&PTNT huyện Nghi Lộc cho biết: "Sau khi hoàn thành khâu làm đất, UBND huyện Nghi Lộc chỉ đạo các địa phương tập trung chuẩn bị mọi điều kiện ra giống đồng loạt để sau Tết Nguyên đán, sẽ đồng loạt xuống đồng cấy lúa. phấn đấu có vụ Đông Xuân thắng lợi toàn diện".

Trước những thách thức của tình hình thời tiết, để đạt được chỉ tiêu đề ra, UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Đồng thời, phân công cán bộ bám cơ sở, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, khuyến cáo nông dân xuống giống đồng loạt trên từng khu vực và cánh đồng.

Hồng Vinh

(Đài TT-TH Nghi Lộc)