Nghi Lộc: Thành lập thêm 6 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

(Baonghean) - Năm 2012, Huyện ủy Nghi Lộc ban hành Đề án số 05/ĐA/HU về xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2012 - 2017. Đến nay, sau 5 năm triển khai đã tạo chuyển biến tích cực.

Tại thời điểm bắt đầu triển khai Đề án 05, Nghi Lộc có 125 doanh nghiệp ngoài quốc doanh đang hoạt động, thu hút trên 3.000 lao động. Trong đó có 82 doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên, 38 doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên, 59 doanh nghiệp đã thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho 1.204 lao động. Trong đó có 6 doanh nghiệp đã có tổ chức đảng, 29 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.

Các chỉ tiêu của Đề án 05 đưa ra đến năm 2017 là thành lập thêm 4 - 5 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; hàng năm, kết nạp thêm đảng viên trong doanh nghiệp; các doanh nghiệp có trên 20 lao động ổn định sản xuất thành lập được tổ chức công đoàn; thành lập thêm 5 - 7 chi đoàn, chi hội thanh niên… 

Để đề án đi vào cuộc sống có hiệu quả hướng tới mục tiêu: Đảm bảo sự lãnh đạo của đảng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững, Huyện ủy Nghi Lộc đã phối hợp cũng các ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Huyện chủ động thành lập tổ công tác nòng cốt để khảo sát nắm tình hình, trên cơ sở đó đưa ra những đề xuất về cách thức triển khai phù hợp, sát với thực tiễn. Từ đó tập trung chỉ đạo, phân công cán bộ theo dõi, xây dựng kế hoạch cụ thể về phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp. 

Các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bãi Lữ (Nghi Thiết, Nghi Lộc) trao đổi nội dung sinh hoạt đảng.
Các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bãi Lữ (Nghi Thiết, Nghi Lộc) trao đổi nội dung sinh hoạt đảng.

Một trong những cách làm cốt yếu là xúc tiến, tạo điều kiện và khuyến khích thành lập các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp để từ đó phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố kết nạp đảng. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển đảng viên, đoàn viên và xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. 

Trong 3 năm từ 2014 - 2016, các chi bộ trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đã kết nạp được thêm 21 đảng viên mới. 

Một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc xây dựng chi bộ và tạo nguồn phát triển đảng trên địa bàn huyện Nghi Lộc là Công ty TNHH Thương mại Vận tải Bình Minh. Đây là doanh nghiệp có tổ chức đảng và các đoàn thể  hoạt động rất đều tay, có hiệu quả cao.

Chi bộ công ty này có 19 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp được thêm 1 – 2 đảng viên mới, trong 6 tháng đầu năm 2016 đã cử 2 được quần chúng đi học đối tượng đảng. Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (giai đoạn 2011 – 2016), chi bộ có 2 tập thể và 3 cá nhân điển hình được biểu dương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác đảng, đồng chí Phạm Hải Khiêm - Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Vận tải Bình Minh cho biết: Ngay từ khi thành lập chi bộ đã xác định, đối với tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải làm tốt vai trò tham mưu, góp ý cho ban giám đốc trong việc điều hành, phát triển công ty. Cấp ủy chỉ đạo từng đảng viên bằng những việc làm cụ thể chứng minh cho lãnh đạo công ty thấy những lợi ích thiết thực khi có sự “giúp sức” của chi bộ đảng trong doanh nghiệp. Đó cũng là cách để tạo niềm tin, động lực để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Cùng chia sẻ về kinh nghiệm phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đồng chí Nguyễn Quang Tình - Bí thư Chi bộ Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bãi Lữ cho biết: Do giám đốc công ty không tham gia cấp ủy nên để nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo công ty, trước hết chi bộ tập trung chỉ đạo tổ chức đoàn thể và đảng viên, nhất là những người có vị trí chủ chốt tham mưu các chương trình hoạt động, góp phần tạo hiệu quả thiết thực trong sản xuất, kinh doanh.

Chẳng hạn chi bộ đã có những đề xuất với ban giám đốc, HĐQT về bố trí nhân sự, bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh cho người lao động đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ kinh doanh trong tình hình mới… góp phần giúp doanh thu của công ty năm sau cao hơn năm trước, thu nhập bình quân đầu người đến tháng 9/2016 vượt 1,3 lần so với năm 2015. Thấy được những lợi ích thiết thực  khi có sự đóng góp không nhỏ của chi bộ đảng, ban giám đốc đã ngày càng quan tâm, ủng hộ chi bộ hoạt động.

Tuy nhiên theo ông Nguyễn Quang Tình: Để thể hiện được vai trò này, cần phải lựa chọn người đứng đầu các đoàn thể có năng lực và là người giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy của công ty để triển khai có hiệu quả các chủ trương, hoạt động của chi bộ cũng như thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, tăng doanh thu cho công ty..

Bên cạnh đó, muốn lôi cuốn được quần chúng vào tổ chức đảng thì đảng viên phải là người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đặc biệt trong chuyên môn và hoạt động đoàn thể. Nhờ những kinh nghiệm này, mà công tác bồi dưỡng tạo nguồn của chi bộ rất thuận lợi. Trong năm 2016 đã  cử 5 quần chúng tham gia lớp học cảm tình đảng; kết nạp 2 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong chi bộ lên 18 người. Đặc biệt, trong số 2 đảng viên mới kết nạp có đồng chí phó giám đốc công ty.

Công ty nhựa Tiền phong, Khu CN Nâm Câm đầu tư nhà ăn phục vụ công nhân, người lao động, ảnh tư liệu
Công ty nhựa Tiền phong, Khu CN Nâm Câm đầu tư nhà ăn phục vụ công nhân, người lao động, ảnh tư liệu

Trao đổi về những chuyển biến khi thực hiện Đề án 05, đồng chí Nguyễn Bá Châu – Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Nghi Lộc cho biết: Năm 2016, qua khảo sát, trên địa bàn huyện Nghi Lộc có 6 doanh nghiệp nhà nước và 354 doanh nghiệp ngoài nhà nước (230 doanh nghiệp tư nhân, 124 doanh nghiệp cổ phần). Trong đó đã thành lập thêm được 6 chi bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước (2 chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã), vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó còn thành lập thêm được 2 tổ chức công đoàn, 2 tổ chức đoàn thanh niên và 1 chi hội Cựu chiến binh

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Bá Châu, quá trình triển khai Đề án 05 cũng gặp không ít khó khăn. Trong đó đáng kể là tình trạng hầu hết các doanh nghiệp trực thuộc huyện quản lý đều có quy mô nhỏ lẻ, sản xuất manh mún; các chi bộ trong doanh nghiệp hoạt động phụ thuộc ban giám đốc, chỉ đóng vai trò tham mưu chứ không thể lãnh đạo như trong các doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, vì nhiều lí do, người đứng đầu trong tổ chức đảng cũng như các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước phần lớn đều chưa phát huy được vai trò, năng lực của mình… 

Trong thời gian tới, Huyện ủy Nghi Lộc tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án 05, trong đó chú trọng lắng nghe phản hồi, kiến nghị từ cơ sở để đưa ra các biện pháp hỗ trợ hợp lý, từng bước tháo gỡ khó khăn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền kinh nghiệm, bài học trong xây dựng, phát triển đảng từ những chi bộ thực hiện tốt công tác này” – đồng chí Nguyễn Ngọc Biên, Phó ban Tổ chức Huyện ủy Nghi Lộc cho biết.

Hoài Thu

Tin mới

Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị ký quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới đất liền, vùng miền núi, dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ người dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai

Thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai

(Baonghean.vn) - Chiều 5/10,  thay mặt lãnh đạo Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An để góp phần khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. 
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10

(Baonghean.vn) - Đại biểu Quốc hội khóa XV đoàn Nghệ An tiếp xúc cử tri tại các địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại Kỳ Sơn; Nhiều tuyến đường sạt lở, đứt đoạn, chưa thể lưu thông… là những thông tin nổi bật ngày 5/10.
Trao nhà tình nghĩa

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An khánh thành, bàn giao nhà đồng đội

(Baonghean.vn) - Ngày 5/10, tại xóm Trung Thịnh, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy đội Quy tập tổ chức Lễ khánh thành "Nhà đồng đội" cho gia đình Trung úy Nguyễn Hữu Thắng, nhân viên đội Quy tập, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh.
Sách về biển đảo dành cho thiếu nhi đạt giải thưởng quốc gia

Sách về biển đảo dành cho thiếu nhi đạt giải thưởng quốc gia

(Baonghean.vn) - “Cà Nóng chu du Trường Sa” - tác phẩm thiếu nhi đầu tiên của tác giả Bùi Tiểu Quyên vừa được vinh danh tại Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ 5, năm 2022. Cuốn sách viết về biển đảo, với sự thể hiện khá mới mẻ của nữ nhà văn trẻ đã đạt giải C (không có giải A, B ở hạng mục sách thiếu nhi).
Tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Cắn, mưa lớn đã khiến hơn 7000 mét khối đất đá sạt xuống tràn vào phòng ở của giáo viên và học sinh.

Thầy trò Kỳ Sơn gồng mình dọn bùn sau lũ

(Baonghean.vn) - Cơn lũ quét không đi qua trường học trên địa bàn xã Nậm Cắn nhưng lượng mưa lớn đã khiến hàng nghìn mét khối đất đá, cây cối tràn vào ký túc của giáo viên và học sinh gây thiệt hại nặng nề. Để sớm đưa học sinh trở lại trường, trong những ngày này, thầy trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Nậm Cắn đã phải gồng mình để dọn dẹp bùn đất.
Giáo viên Tây Sơn

Nghệ An: Giáo viên Kỳ Sơn 'cắt rừng' vào bản với học trò

(Baonghean.vn) - Đến ngày 5/10, tuyến đường nối trung tâm thị trấn Mường Xén với xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn vẫn chưa thể lưu thông trở lại. Trước tình hình đó, giáo viên Trường Phổ thông cơ sở dân tộc bán trú Tây Sơn đã gùi lương thực, thực phẩm băng rừng vào với học trò.
Chủ tịch UBND tỉnh: Huy động lực lượng và phương tiện khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở Kỳ Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh: Huy động lực lượng và phương tiện khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu huyện Kỳ Sơn phối hợp với các cấp, ngành huy động các lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, các cơ quan, đơn vị sớm hoạt động trở lại. 
VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trao hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt huyện Kỳ Sơn.

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An và Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận, trao hàng hóa đến người dân vùng lũ lụt

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành đã tổ chức tiếp nhận, phối hợp với chính quyền địa phương trao quà, hàng hóa cho nhân dân bị ảnh hưởng do lũ lụt tại 2 huyện Kỳ Sơn và Yên Thành.
Bữa ăn

Bữa cơm yêu thương cho học sinh mùa lũ

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, mưa lũ khiến gia đình của hàng trăm học sinh của Trường THPT Thanh Chương 3 bị thiệt hại khi nhiều tài sản bị nước lũ cuốn trôi. Nhằm sẻ chia với học trò, những bữa cơm yêu thương đã được nhà trường thực hiện, động viên các em vượt qua những ngày khó khăn…
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi, động viên đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại Kỳ Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm hỏi, động viên đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Sáng 5/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.
Cử tri Quế Phong phản ánh về cụm dân cư '4 không' tại xã Cắm Muộn

Cử tri Quế Phong phản ánh về cụm dân cư '4 không' tại xã Cắm Muộn

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Cắm Muộn (Quế Phong) phản ánh, trên địa bàn xã có cụm dân cư Huồi Máy với 37 hộ, 178 nhân khẩu ở bản Cắm Pỏm hiện còn “4 không”: không điện lưới, không sóng điện thoại, không đường giao thông, không hệ thống nước sạch. Cử tri đề nghị các cấp quan tâm, có giải pháp đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người dân.
Oseni tỏ ra chậm chạp, lười di chuyển. Ảnh VPF

Đâu là vấn đề của Sông Lam Nghệ An lúc này?

(Baonghean.vn) - Kinh nghiệm cho thấy, với các đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ, càng bị áp lực thành tích, càng khó đá. Sông Lam Nghệ An không phải là ngoại lệ. Vấn đề của đội chủ sân Vinh lúc này là phải thoải mái về tinh thần, không quá lo lắng về thứ hạng.
Ô tô

Hàng chục người nỗ lực giải cứu xe ô tô mắc kẹt sau lũ

(Baonghean.vn) - Trong sáng 5/10, hàng chục thanh niên gồm công an và các lực lượng khác nỗ lực khiêng những khối đá lớn và xúc đất để giải cứu những chiếc xe ô tô bị bùn đất vùi lấp sau đợt lũ ống, lũ quét vào sáng 2/10 tại các bản của xã tà Cạ và thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn). Trong khi đó, nhiều ô tô và xe máy khác vẫn "án binh bất động".
Vi Văn Trường

Trưởng bản ở Kỳ Sơn giằng co với lũ dữ cứu hàng chục người khỏi lưỡi hái tử thần

(Baonghean.vn) - Thấy 7 cháu học sinh và 2 cụ già trong ngôi nhà bị cô lập giữa lũ cuồn cuộn dâng cao, tôi lao qua dòng nước, tiếp cận với ngôi nhà, sau đó gọi thêm thanh niên trong bản đến ứng cứu... Nếu không phát hiện kịp thời, chắc đã có nhiều trường hợp tử vong trong trận lũ quét lịch sử vừa qua - anh Vi Văn Truyền, trưởng bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn) nhớ lại.