#nghị quyết hội nghị

3 kết quả

Bộ Tài chính quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng

Bộ Tài chính quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng

(Baonghean.vn) - Sáng 6/1, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...cho toàn bộ cán bộ cốt cán trong ngành. Chủ trì hội nghị có đồng chí Đình Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.