Nghĩa Đàn: 76 học viên được trao bằng trung cấp lý luận chính trị

(Baonghean.vn) -  Chiều 12/8, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nghĩa Đàn phối hợp với trường Chính trị Nghệ An tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 12.

Trao giấy khen cho các học viên xuất sắc

Trong thời gian 2 năm, 76 học viên được trang bị kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng; pháp luật của Nhà nước; nghiệp vụ xây dựng Đảng; công tác vận động quần chúng và một số vấn đề về quốc phòng, an ninh, đối ngoại… 

Kết thúc khóa học, có 76 học viên được Hội đồng xét tốt nghiệp Trường Chính trị tỉnh Nghệ An công nhận và cấp bằng tốt nghiệp, trong đó, 31,6% xếp loại giỏi; 60,5% xếp loại khá.

Minh Thái

 Đài Nghĩa Đàn