Nghĩa Đàn trao tặng Huy hiệu Đảng cho 103 đảng viên

(Baonghean.vn) - Trong đợt tháng 5/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong toàn đảng bộ.
Lãnh đạo Huyện ủy trao huy hiệu 70 tuổi và 45 tuổi Đảng cho các đảng viên xã Nghĩa Thọ. Ảnh: Minh Thái

Đợt này, huyện Nghĩa Đàn có 103 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 4 đảng viên được trao Huy hiệu 70 tuổi Đảng; 2 đảng viên được trao Huy hiệu 60 tuổi Đảng; 14 đảng viên được trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 38 đảng viên được trao Huy hiệu 50 tuổi Đảng.

Huyện ủy cũng trao tặng và truy tặng Huy hiệu 45 tuổi Đảng cho 15 đảng viên;  trao Huy hiệu 40 tuổi Đảng cho 15 đảng viên và Huy hiệu 30 tuổi Đảng cho 15 đảng viên.

Những thế hệ đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, luôn động viên con cháu, nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./.