#Nghĩa Yên

16 kết quả

Nghĩa Đàn: Chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

Nghĩa Đàn: Chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

(Baonghean.vn) - Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng luôn được huyện Nghĩa Đàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai. Trước thời điểm đại hội chi bộ, các địa phương thực hiện bầu cử trưởng khối, xóm và giới thiệu đồng chí trúng cử trưởng khối, xóm để bầu vào cấp ủy giữ chức vụ bí thư hoặc phó bí thư chi bộ.
Nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực tiễn đời sống của người dân

Nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực tiễn đời sống của người dân

(Baoghean.vn) - Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, các chi ủy, chi bộ trên địa bàn xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực tiễn cuộc sống của người dân.