Ngư dân Nghệ An được hỗ trợ gần 8,3 tỷ đồng đánh bắt vùng Hoàng Sa

(Baonghean.vn) - Đánh bắt vùng biển xa để khai thác nguồn lợi và tham gia bảo vệ Tổ quốc đang được nhiều ngư dân Nghệ An hưởng ứng. Đã có 33 tàu được hưởng chính sách với số tiền 8,3 tỷ đồng. 

Tàu sắt đánh cá vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa cập bến Lạch Quèn. Ảnh: Trân Châu

Thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5694/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 về việc phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ, mức hỗ trợ năm 2016 cho 33 chủ tàu, với kinh phí hỗ trợ là 8 tỷ 299 triệu đồng.

Đến hết năm 2016, theo báo cáo, Chi cục thủy sản đã thanh toán cho các chủ tàu  8 tỷ .271 triệu đồng. Việc thanh toán kịp thời làm cho các chủ tàu yên tâm bám biển và đầu tư thêm tàu to máy lớn để khai thác vùng khơi. 

Được biết năm 2017, Nghệ An đã có 200 tàu đăng ký đánh bắt ở vùng biển xa, trong đó chủ yếu là ngư dân Hoàng Mai và Quỳnh Lưu đăng ký. 

Tàu cá Nghệ An đánh bắt vùng khơi. Ảnh Đào Tuấn

Châu Lan