#người cộng sản kiên trung

2 kết quả

Phan Đăng Lưu - Người cộng sản kiên trung, nhà báo cách mạng ưu tú

Phan Đăng Lưu - Người cộng sản kiên trung, nhà báo cách mạng ưu tú

(Baonghean.vn) - Là một người yêu nước có chí khí, có bản lĩnh, Phan Đăng Lưu tham gia cách mạng từ khi còn đi học. Phan Đăng Lưu đã trở thành biểu tượng và niềm tự hào của một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và nhân văn. Tên tuổi và sự nghiệp cách mạng của ông không chỉ sáng ngời trong sử sách mà còn gắn bó với nhiều địa phương trên đất nước ta.