Người dân đi xúc cá sau trận mưa đá ở Kỳ sơn

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm

https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762