Người dân đi xúc cá sau trận mưa đá ở Kỳ sơn

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm