Người dân đóng góp gần 300 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(Baonghean) - Năm 2011, xã Diễn Nguyên được UBND huyện Diễn Châu chọn chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới hoàn thành vào năm 2015. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, ngay sau đó, Đảng ủy, UBND xã Diễn Nguyên đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2011- 2015...
 
Trụ sở UBND xã Diễn Nguyên (Diễn Châu).
 
Theo đó, xã đã tiến hành cung cấp tài liệu thảo luận tại các cuộc họp, hội nghị dân chính, hội nghị chi bộ xóm; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến từng tổ chức đoàn thể, cụm dân cư, từng hộ dân… Kết quả, ý thức của người dân được nâng lên, người dân hiểu rõ xây dựng Nông thôn mới là quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Từ đó đã tích cực tham gia, thể hiện qua các việc làm cụ thể như hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động làm hệ thống thủy lợi, xây dựng đường giao thông nông thôn; áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi…
 
Cùng với công tác truyền thông là công tác đào tạo, tập huấn. Được sự hỗ trợ của Ban chỉ đạo tỉnh và UBND huyện, trong 4 năm qua, xã đã tổ chức tập huấn 5 lớp cho 160 cán bộ là thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý và ban phát triển xóm, HTX. Qua đó đã nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát tại cộng đồng đối với đội ngũ cán bộ xã, xóm, các đoàn thể về xây dựng NTM. 
 
Xã xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, bắt đầu từ năm 2011, xã đã tiến hành xây dựng đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời trên cơ sở đề án tổng thể của xã, các HTX đã tiến hành xây dựng kế hoạch cho đơn vị mình; phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác; xây dựng và mở rộng nhiều mô hình chăn nuôi trang trại, sản xuất lúa chất lượng cao 200 ha, với năng suất bình quân đạt 6 tấn/ha/vụ…
 
Trong 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ trên 2.500 lượt hộ vay với số tiền hơn 17,5 tỷ đồng, đặc biệt từ nguồn vốn nội lực, nhân dân đã sử dụng để đầu tư cho phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập nông hộ. Trong công tác đào tạo nghề, hàng năm xã đã giải quyết việc làm cho 600 - 800 lao động trong tổng số 4.625 lao động, trong đó số lao động có việc làm thường xuyên là 4.194 người; lao động nông nghiệp là 2.900; lao động công nghiệp - xây dựng là 300 người… Ngoài ra còn có 182 lao động đi xuất khẩu nước ngoài, với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng. 
 
Đặc biệt, nhờ sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, cũng như sự quan tâm của cấp trên, xã Diễn Nguyên đã tích cực đưa ra nhiều giải pháp để giảm nghèo, như: Vay vốn giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ hiện nay là trên 17,5 tỷ đồng; hỗ trợ 2,2 tỷ đồng  để  xây dựng 132 nhà tình nghĩa, nhà dành cho hộ đặc biệt khó khăn; thành lập Quỹ phát triển cộng đồng của Hội LHPN, giúp người dân tiết kiệm chi tiêu, giúp nhau làm ăn có hiệu quả…
 
Kết quả, năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của nhân dân trong xã là 25 triệu đồng/năm; dự kiến đến năm 2020 là 58 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ đó cũng giảm xuống dưới 4,5%.  
 
Trường Tiểu học xã Diễn Nguyên (Diễn Châu).
 
Từ chỗ nhân dân có việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, trong 4 năm xây dựng NTM, nhân dân xã Diễn Nguyên đã đóng góp được 291,326/337,986 tỷ đồng. Đây được xem là một sự nỗ lực lớn, thể hiện tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực; tin tưởng vào ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, trước tiên là đem lại hiệu quả thực tế cho chính mỗi người dân. Từ tổng nguồn vốn xây dựng NTM, xã Diễn Nguyên đã hoàn thành 4,4 km đường nhựa trục xã, liên xã, 11 km cứng hóa đường trục thôn, 7,4 km đường nội đồng...; toàn xã hiện có 4 trạm bơm, do HTX nông nghiệp quản lý; kiên cố hoá bê tông 14,3/16,1 km hệ thống thủy lợi, kênh mương cấp 2 – 3…; hệ thống giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng… đạt  chuẩn. Đến nay xã Diễn Nguyên đã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM.
 
Đồng chí Đàm Văn Hiên - Chủ tịch UBND xã Diễn Nguyên chia sẻ: Để thành công được như ngày hôm nay, xã đặc biệt ưu tiên nhóm tiêu chí nâng cao đời sống của dân, mục đích là vừa tạo khí thế phấn khởi cho dân, vừa nuôi dưỡng sức dân, vừa được lòng dân. Từ đó khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của dân là nhân tố quyết định thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
Xây dựng nông thôn mới là cả một quá trình dài, tổng hòa nhiều mối quan hệ và chưa có tiền lệ. Do đó, cần tăng cường đào tạo, tập huấn để có lực lượng chuyên sâu, cần có cán bộ phụ trách riêng. Trong quá trình tổ chức thực hiện không chủ quan, nóng vội, vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vừa đúc kết thực tiễn, vừa gắn chặt với những đặc điểm, tình cảm của người dân tại địa phương, vận dụng tốt các quy định của trên, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí.
 
Thu Hương