#Nguyễn Đức Hải

8 kết quả

Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đóng góp tích cực cho sự phát triển của tỉnh.