Nhận diện suy thoái, tăng cường kiểm soát quyền lực

(Baonghean) - Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết). Nội dung nghị quyết đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và được dư luận đảng viên, nhân dân đón nhận và kỳ vọng cao.

Những điểm mới của Nghị quyết

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đánh giá rõ: Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đã tạo được những chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị như: góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực… Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng còn không ít hạn chế, khuyết điểm như: việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, một số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước… Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ… Để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế đó, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã đưa ra nhiều nội dung mới, những giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những bức xúc hiện nay. 

Tham gia các hoạt động xã hội giúp các đoàn viên, đảng viên trẻ rèn luyện, trau dồi tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu cống hiến cho đất nước. Ảnh: P.V

Đồng chí Nguyễn Hồ Cảnh - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cho biết: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII không chỉ có nhiều điểm mới mà lần đầu tiên BCH Trung ương Đảng khóa XII đã hệ thống hóa các biểu hiện của suy thoái cụ thể là 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó có 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, nghị quyết cũng như đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. “Khác với trước đây, chúng ta không chỉ rõ những biểu hiện đó nên rất lúng túng cho những người thực hiện. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII không còn chung chung, khó đoán định mà đã chỉ rõ những biểu hiện cụ thể. Điều này thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị rất cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Vấn đề quan trọng bây giờ là tinh thần ấy cần được chuyển tải tới mỗi tổ chức cơ sở đảng, mỗi cán bộ, đảng viên để tổ chức thực hiện nghị quyết có hiệu quả”.

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cũng đã nhấn mạnh những giải pháp về kiểm soát quyền lực cũng như việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó; phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và có chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.

Trước mắt, rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Điều này nhận được sự đồng tình cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng chí Từ Ngọc Anh - Bí thư Chi bộ khối 1, phường Quang Trung, TP. Vinh chia sẻ: Vừa qua, Ban Bí thư thống nhất quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự Đảng bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016; thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với nguyên bộ trưởng bộ này thể hiện tinh thần, quyết tâm rất mạnh mẽ của Đảng. Tôi hy vọng, cấp ủy Đảng các cấp sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, hiệu quả việc kiểm soát quyền lực như Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đề ra với tinh thần kiên quyết, kiên trì, kịp thời để phòng, chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Kỳ vọng lớn về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và cấp ủy các cấp đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; qua đó rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhất là đạo đức công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao như: cải cách hành chính có tiến bộ; trách nhiệm với công việc, công dân, doanh nghiệp được nâng lên; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh có tiến bộ rõ rệt, từ vị trí 46 năm 2012 lên vị trí thứ 32 năm 2015; phòng ngừa, ngăn chặn được các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; bước đầu tạo được dư luận tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đáp ứng được phần nào kỳ vọng, củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương, khóa XI còn một số hạn chế như: Việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình của một bộ phận cán bộ, đảng viên về nhận thức còn có mặt chưa cao. Một số nơi còn chậm trong thực hiện những việc cần làm ngay sau kiểm điểm, một số vụ việc chưa đạt yêu cầu, một số việc phải chuyển sang thực hiện thường xuyên... 

Cán bộ xã Nghi Trung (Nghi Lộc) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Lê

Do đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh rất kỳ vọng, thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Theo đồng chí Hồ Nam - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nghi Lộc đánh giá: Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII là bước tiến mới, một sự kế thừa nhằm cụ thể hóa thực hiện 10 nhiệm vụ giải pháp lớn về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra. Nghị quyết thu hút sự quan tâm lớn của dư luận cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân của huyện Nghi Lộc. “Để nghị quyết vào cuộc sống, Nghi Lộc sẽ tập trung chọn những vấn đề bức xúc nhất ở cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Các tổ chức Đảng trên tinh thần đó xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên; đồng thời giám sát, kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh”, đồng chí Hồ Nam tin tưởng. 

Nghị quyết cũng nhận được sự quan tâm, kỳ vọng của các đảng viên trẻ, thế hệ trẻ tỉnh nhà, trong đó khẳng định quyết tâm trong việc phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên, đảng viên trẻ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. “Thông qua nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, mỗi đảng viên, trong đó đảng viên trẻ phải tự uốn nắn, trau dồi đạo đức, lối sống. Hơn hết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trẻ và phải ngăn chặn suy thoái đạo đức lối sống trong đoàn viên, thanh niên; đồng thời tham mưu, góp ý đắc lực, giám sát hiệu quả với các tổ chức Đảng trong quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, thực hiện chính sách đào tạo cán bộ trẻ”, đồng chí Chu Quang Huy - Phó Bí thư Huyện đoàn Kỳ Sơn chia sẻ.

Dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng và kỳ vọng vào quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng qua Nghị quyết Trung ương 4, khoa XII. Tuy nhiên, để nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên đương chức, đương quyền, lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy các cấp phải gương mẫu, nghiêm túc “soi mình” và tự “chỉnh đốn” nếu có biểu hiện suy thoái như nghị quyết để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được.

Bên cạnh đó, quần chúng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò, tính chủ động trong phản biện, giám sát, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Với quyết tâm chính trị cao của Đảng, cách làm mới, nội dung cụ thể và sự vào cuộc giám sát tích cực của nhân dân, các đoàn thể Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII mới đi vào cuộc sống có hiệu quả; khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm và một số việc chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.

Nhóm PV