Nhất thể hoá chức danh ở khối, xóm: Quan trọng nhất là khâu lựa chọn cán bộ

(Baonghean) - Nhất thể hoá chức danh bí thư chi bộ kiêm khối, xóm trưởng được đánh giá là phù hợp. Tuy nhiên, để chủ trương này phát huy hiệu quả cao, quan trọng nhất vẫn là khâu lựa chọn cán bộ. Người đảm nhận chức danh này phải thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, năng động, dám nghĩ, dám làm và đặc biệt là phải có uy tín cao trong nhân dân.

Thực tiễn ở Đô Lương

Đảng bộ xã Thái Sơn có 15 chi bộ, trong đó có 11 chi bộ nông thôn, trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, xã có 8 xóm thực hiện bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng. Qua 2 năm nhìn lại, Đảng ủy xã Thái Sơn đánh giá, việc kiêm nhiệm đã giảm được số lượng cán bộ đáng kể, nhiều bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng nhiều năm liên tục hoàn thành tốt cả hai vai trò, trong khi đó có đơn vị xóm vì lý do nên cơ cấu bí thư chi bộ riêng, xóm trưởng riêng nhưng kết quả hoàn thành nhiệm vụ không cao. 

“Việc áp dụng chủ trương bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng là phù hợp, đặc biệt là với những xóm thuận lợi về nguồn cán bộ vừa có năng lực, có phẩm chất chính trị tốt, có tinh thần trách nhiệm cao và nhiệt tình tâm huyết với công việc” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thái Sơn Nguyễn Quang Sơn đánh giá, đồng thời cho biết, trong nhiệm kỳ 2017 -2020, số bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng của xã đã tăng thêm 2 đồng chí, lên 10/11 xóm.

Bí thư, Xóm trưởng xóm 7, xã Thái Sơn (Đô Lương) Cao Xuân Anh (bên phải) trao đổi về hiệu quả nghề mộc tại xóm. Ảnh: Thành Duy

Tính chung trên địa bàn huyện Đô Lương, vào cuối nhiệm kỳ 2015 -2017 với 367 chi bộ khối nông thôn trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn có 235/367 đồng chí (64,03%) là bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng; 133/367 đồng chí (36,223%) là bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác Mặt trận. Phó bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng là 44/367 đồng chí (12%). Chi ủy viên kiêm xóm trưởng là 8/367 đồng chí (2,18%). Đảng viên làm xóm trưởng là 6/367 đồng chí (1,63%); và chỉ còn 87/367 đồng chí (23,7%) là quần chúng làm xóm trưởng. 

Qua đánh giá thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng, khối trưởng của nhiệm kỳ 2015 - 2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương cho thấy nhiều ưu điểm. Trước hết là cơ cấu bộ máy gọn nhẹ, giảm được một số lượng lớn cán bộ cấp xóm, khối, chế độ đãi ngộ cho vị trí công tác này được nâng lên 1,5 lần so với không kiêm nhiệm. Việc tiếp thu và triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước kịp thời, thuận lợi và hiệu quả; phát huy được năng lực, tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, hạn chế tình trạng trông chờ, ỷ lại, né tránh trong công việc; tránh được sự chồng chéo trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền.

Do đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục định hướng cơ cấu tổ chức bộ máy chi bộ, xóm khối trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 theo hướng ở những chi bộ có nguồn cán bộ, đảng viên có phẩm chất, trình độ, năng lực, có uy tín trong đảng viên, trong nhân dân thì tiếp tục cơ cấu bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng, khối trưởng.

Ở những nơi đảng viên không có điều kiện và năng lực để cơ cấu bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng thì mới cơ cấu phó bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng. Còn ở những chi bộ đảng viên không đủ năng lực, sức khỏe, uy tín để cơ cấu làm xóm trưởng, khối trưởng thì mới cơ cấu quần chúng nhưng chỉ cơ cấu ở những xóm thực sự cá biệt, những quần chúng dự kiến cơ cấu làm xóm trưởng, khối trưởng phải là những quần chúng có chí hướng phấn đấu và động cơ phấn đấu vào Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đô Lương Lê Minh Giang trong báo cáo với đoàn công tác của tỉnh cho biết, với giải pháp trên kết thúc đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020, huyện đã chỉ đạo thành công chủ trương này khi tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng tăng lên so với nhiệm kỳ trước và xóm trưởng chưa phải là đảng viên giảm.

Số bí thư chi bộ kiêm xóm, khối trưởng là 264/367 đồng chí (71.93%), phó bí thư chi bộ kiêm xóm, khối trưởng 30/367 đồng chí (8.17%), chi ủy viên kiêm xóm, khối trưởng 5/367 đồng chí (1.36%), đảng viên không phải là chi ủy làm xóm trưởng 2/367 đồng chí (0,55%), xóm trưởng chưa phải là đảng viên có 66 đồng chí/367 đồng chí (17,98%).

Sẽ bố trí nhiều đảng viên ứng cử xóm trưởng

Thực hiện chủ trương bí thư kiêm xóm trưởng mang lại nhiều hiệu quả, nhưng vấn đề đặt ra là tại sao tỷ lệ đạt còn thấp vì theo số liệu từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho thấy còn 41,6% khối trưởng, xóm trưởng trong tỉnh chưa phải là đảng viên, theo đó tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm khối trưởng, xóm trưởng còn thấp hơn.

Qua tìm hiểu tại nhiều địa phương, một trong những khó khăn chính là lựa chọn được nhân sự. Ngay như tại huyện Đô Lương, qua đánh giá thực hiện của nhiệm kỳ 2015 -2017, Ban Thường vụ Huyện ủy nhìn nhận nguồn cán bộ, đảng viên có đủ năng lực và sức khỏe để đảm đương vai trò bí thư chi bộ kiêm xóm trưởng, khối trưởng rất khó khăn.

Nguyên nhân do đa số đảng viên có tuổi đời cao, đảng viên hưu trí chiếm số lượng lớn, đảng viên trẻ trực tiếp sản xuất nông nghiệp rất ít. Công tác tạo nguồn để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn nhiều hạn chế, do đó đội ngũ bí thư kiêm xóm trưởng không được đào tạo về chuyên môn lại chưa được bồi dưỡng về lý luận chính trị chiếm số lượng rất lớn. 

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa qua, Bí thư Thành ủy Vinh Võ Viết Thanh cho biết, mặc dù đại hội chi bộ đã bầu bí thư chi bộ, sau đó giới thiệu vị này ứng cử vào vị trí xóm, khối trưởng nhưng có một số nơi người dân không bầu cho đồng chí bí thư đó vào vị trí khối, xóm trưởng. Vì vậy, đồng chí Võ Viết Thanh kiến nghị nên bố trí nhiệm kỳ cán bộ khối, xóm và chi bộ nên trùng nhau và tổ chức bầu khối, xóm trưởng trước với định hướng nhân sự ra ứng cử là đảng viên. 

Tại chuyến làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương đầu tháng 12 này cũng như trong cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, thực hiện bí thư kiêm xóm trưởng là chủ trương của Đảng. Do đó, để nâng tỷ lệ xóm trưởng, khối trưởng là đảng viên, Bí thư Tỉnh ủy nêu giải pháp là cần đưa ra nhiều ứng cử viên là đảng viên để nhân dân lựa chọn bầu vào vị trí xóm trưởng, khối trưởng.

Sau đó, đảng viên nào trúng cử thì chi bộ sẽ bầu hoặc kiện toàn theo hướng bí thư chi bộ là đảng viên trúng cử làm xóm, khối trưởng. Trường hợp, vị trí xóm trưởng được nhân dân bầu mà chưa phải là đảng viên, cần giao nhiệm vụ cho cấp ủy cơ sở vận động, bồi dưỡng để kết nạp vào Đảng. Qua đó, vừa đảm bảo được vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, vừa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

Thành Duy