#nhậu nhẹt

5 kết quả

Tại sao cứ phải nhậu?

Tại sao cứ phải nhậu?

(Baonghean.vn)- Đôi khi tôi rất muốn gặp anh, vì anh là người rất thú vị. Nhưng tôi hãi anh, vì cứ gặp anh là phải uống rượu. Tại sao lại cứ phải có rượu mới là cuộc gặp nhỉ?