#NHCS

6 kết quả

Cho vay tạo sinh kế bền vững đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo

Nghệ An: Cho vay tạo sinh kế bền vững đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo

(Baonghean.vn) - Người nghèo là một trong những đối tượng chịu tác động rõ và nặng nề nhất từ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Rà soát, nắm bắt và nhanh chóng giải ngân, hỗ trợ nguồn vốn vay nhằm tiếp thêm nguồn lực giúp người nghèo tạo sinh kế, sớm ổn định cuộc sống là hoạt động đang được Ngân hàng chính sách xã hội tích cực triển khai.
Ngân hàng chính sách: Gia hạn nợ 5 năm cho các hộ có trâu bò chết rét

Ngân hàng chính sách: Gia hạn nợ 5 năm cho các hộ có trâu bò chết rét

(Baonghean.vn) - NHCS vừa có công điện về việc áp dụng các biện pháp gia hạn nợ (kéo dài thời hạn trả nợ) đối với các khoản vay bị thiệt hại đến dưới 40%; Khoanh nợ tối đa đến 3 năm đối với các khoản vay bị thiệt hại từ 40% đến dưới 80% và khoanh nợ tối đa đến 5 năm đối với các khoản vay bị thiệt hại từ 80% đến 100%.
Triển khai 2 chương trình mới hỗ trợ người nghèo

Triển khai 2 chương trình mới hỗ trợ người nghèo

(Baonghean.vn) - Thực hiện Quyết định số 28/2015/QĐ - TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cho vay đối với hộ mới thoát nghèo và cho vay làm nhà ở phòng, trách bão lụt  theo Quyết định số 48/2014/QD - TTg, Ngân hàng CSXH Chi nhánh Nghệ An đã triển khai hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng lợi.