Nhiều điểm mới trong Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

(Baonghean.vn) - Các điểm mới trong Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 và Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 đã khắc phục được những vướng mắc, bất cập của bộ luật cũ, làm tăng hiệu quả trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Phương Thảo
Sáng 17/4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến với 62 điểm cầu trên cả nước để phổ biến BLHS và BLTTHS năm 2015 cho cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy và lãnh đạo cấp ủy các huyện, thành, thị. Đồng chí Võ Văn Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

BLHS năm 2015 được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển ở mức cao hơn những nguyên tắc, chế định pháp luật hình sự của nước ta từ năm 1945 đến nay, nhất là của BLHS  năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) cũng như những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trong nhiều thập kỷ qua của quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mục tiêu của việc xây dựng BLHS năm 2015 là nhằm xây dựng 1 bộ luật phù hợp với giai đoạn phát triển mới của đất nước, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, phát huy hơn nữa vai trò của BLHS với tư cách là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều điểm mới so với Bộ luật hình sự năm 1999. Ảnh minh họa.

BLHS năm 2015 gồm 26 chương, 426 điều (tăng 2 chương và 72 điều so với BLHS năm 1999). Nhìn một cách tổng quát, BLHS năm 2015 có nhiều nội dung đổi mới, bao quát cả phần những quy định chung lẫn phần các tội phạm cụ thể, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, về vấn đề tội phạm hình phạt, thể hiện tinh thần chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm, thông qua hình phạt để răn đe, giáo dục, phòng ngừa.

BLTTHS năm 2015 có kết cấu gồm 9 phần, 36 chương, 510 điều, đã khắc phục được nhiều vướng mắc, bất cập của BLTTHS năm 2003 làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp phổ biến các điểm mới trong Bộ luật hình sự năm 2015. Ảnh: Phương Thảo
Một số nội dung mới cơ bản của BLTTHS năm 2015 như hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự; quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan tố tụng, tạo điều kiện để các cơ quan thực hiện tốt trách nhiệm luật định; phân định thẩm quyền hành chính với thẩm quyền tư pháp, tăng quyền, tăng trách nhiệm cho điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán; đổi mới chế định chứng minh và chứng cứ; bảo đảm quyền bào chữa của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo;…
Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tăng quyền, tăng trách nhiệm cho thẩm phán tại phiên tòa. Ảnh tư liệu
Tại hội nghị, các đại biểu dự họp được nghe đầy đủ các điểm mới cơ bản của BLHS và BLTTHS năm 2015, trên cơ sở đó bám sát, thực hiện có hiệu quả các nội dung của bộ luật vào thực tiễn cuộc sống, đáp ứng những yêu cầu giai đoạn phát triển mới của đất nước. 
https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762