Nhiều thủ tục để thành công dân Nga đơn giản hơn từ tháng 8/2016

Việc sửa đổi các luật liên bang "Về quốc tịch Liên bang Nga" và "Về tình trạng pháp lý của công dân nước ngoài tại Liên bang Nga", thiết lập các tiêu chuẩn mới đơn giản hóa cho việc nhập quốc tịch Nga đối với các doanh nhân thành công và chuyên gia chuyên ngành hiếm bắt đầu có hiệu lực từ chủ nhật này.

Việc nhập quốc tịch Nga có nhiều quy định dễ dàng hơn từ tháng 8/2016. Ảnh: Sputnik

Luật pháp quy định rằng đơn xin nhập quốc tịch Liên bang Nga theo thủ tục đơn giản có thể áp dụng cho người nước ngoài được cấp bằng giáo dục chuyên nghiệp sau năm 2002 tại Liên bang Nga và làm việc ở đây ít nhất 3 năm.

Áp dụng cho thủ tục đơn giản có thể là những doanh nhân cá nhân, sau 3 năm kinh doanh ở Nga, nếu doanh nghiệp nộp số tiền thuế và đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí không ít hơn 1 triệu rúp/năm.

Các nhà đầu tư sẽ có thể nhận quyền công dân của Liên bang Nga, nếu tỷ lệ đóng góp của họ vào vốn điều lệ của các công ty Nga không ít hơn 10% trong 3 năm qua, vốn pháp định không ít hơn 100 triệu rúp, số tiền thuế đã nộp và các khoản đóng góp cho quỹ hưu trí ít nhất là 6 triệu rúp/năm.

Theo Sputnik