Nhịp điệu sản xuất

(Baonghean) - Chế tác gỗ mỹ nghệ bằng công nghệ cao ở Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu)

Ảnh: Trần Tố