Những lời lẽ kích động của Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam

(Baonghean.vn)-Thời gian gần đây, lợi dụng việc rao giảng trong nhà thờ, ông Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam liên tiếp có những lời lẽ ngông cuồng, bóp méo sự thật, kích động người dân chống đối chính quyền, gây mất trật tự, bất bình trong nhân dân.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Ông Nguyễn Đình Thục và những lời lẽ ngông cuồng, kích động trong buổi rao giảng tại nhà thờ giáo xứ Song Ngọc ngày 19/3/2017:

 » Linh mục Đặng Hữu Nam đã làm gì ở giáo xứ Phú Yên?
 

Ông Đặng Hữu Nam bóp méo sự thật, kích động người dân đi khiếu kiện, trong buổi rao giảng tại nhà thờ giáo xứ Song Ngọc ngày 19/3/2017:

NPV