Những phương tiện nào ngoài tỉnh được đi vào Hải Dương khi đang cách ly xã hội?

UBND tỉnh Hải Dương vừa có thông báo mới về việc kiểm soát lưu thông của các phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.
Theo đó, các phương tiện được phép lưu thông (mục I) gồm:
1. Phương tiện cá nhân lưu thông để: (1) Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; (2) Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn,…(3) Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang và tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động sản xuất được tiếp tục hoạt động.
2. Phương tiện phục vụ phòng, chống dịch và vận chuyển hàng hóa gồm:
a) Xe công vụ: (1) Xe của lực lượng Công an, Quân đội; (2) Xe cứu thương; (3) Xe của lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch; (4) Xe được trưng dụng phục vụ phòng chống dịch - Có phù hiệu do Sở Giao thông Vận tải cấp;
b) Xe phục vụ tiêu dùng: (1) Xe chở lương thực, thực phẩm; (2) Xe chở nhu yếu phẩm cần thiết khác;
c) Xe phục vụ sản xuất: (1) Xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp; (2) Xe chở sản phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất, xây dựng; (3) Xe chở máy móc, thiết bị, phương tiện và xe chuyên dùng phục vụ sản xuất công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp.
d) Xe khác: (1) Xe chở người đi cấp cứu; (2) Xe phục vụ tang lễ; (3) Xe phục vụ phòng cháy, chữa cháy; (4) Xe sửa chữa, cung cấp điện, nước, viễn thông, bưu chính; (5) Xe cứu hộ, cứu nạn; (6) Xe cán bộ y tế đến cơ sở khám, chữa bệnh/thực hiện nhiệm vụ chuyên môn y và có thẻ ra vào của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã/phường; (7) Xe chở rác thải.
Ảnh minh họa.
1. Đối với địa phương đang thực hiện phong tỏa (thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng):
Các phương tiện nêu tại Mục I được phép lưu thông ra, vào. Việc kiểm soát phòng, chống dịch như sau:
1.1. Đối với phương tiện cá nhân (riêng công nhân của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện Cẩm Giàng thực hiện theo Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh):
- Kiểm soát theo mục đích lưu thông nêu tại Khoản 1 Mục I;
- Đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế. Khi lái xe và người đi cùng có dấu hiệu nghi ngờ (ho, sốt, khó thở, mệt mỏi,…) thì phải đưa vào cơ sở cách ly và xét nghiệm SARS-COV-2.
1.2. Đối với phương tiện là xe công vụ và xe khác nêu tại điểm a, điểm d Khoản 2 Mục I: Kiểm soát thực tế, riêng xe được trưng dụng phục vụ phòng, chống dịch phải có phù hiệu do Sở Giao thông Vận tải cấp.
1.3. Đối với các phương tiện là xe phục vụ tiêu dùng, xe phục vụ sản xuất nêu tại điểm b, điểm c Khoản 2 Mục I:
- Lái xe và phụ xe phải có cam kết đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 khi đi ra;
- Đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế. Khi lái xe và người đi cùng có dấu hiệu nghi ngờ (ho, sốt, khó thở, mệt mỏi,…) thì phải đưa vào cơ sở cách ly và xét nghiệm lại SARS-CoV-2
2. Đối với các địa phương khác trong tỉnh Hải Dương:
Các phương tiện nêu tại Mục I được phép lưu thông. Việc kiểm soát phòng, chống dịch như sau:
- Kiểm soát theo mục đích và loại xe được lưu thông nêu tại Mục I; cam kết thực hiện 5K khi di chuyển trong địa bàn tỉnh Hải Dương.
- Đo thân nhiệt, khi lái xe và người đi cùng có dấu hiệu nghi ngờ (ho, sốt, khó thở, mệt mỏi,…) thì phải đưa vào cơ sở cách ly.
3. Đối với phương tiện ngoài tỉnh đi vào tỉnh Hải Dương:
Các phương tiện nêu tại Mục I được phép lưu thông vào, ra tỉnh Hải Dương.
Việc kiểm soát phòng, chống dịch thực hiện như sau:
- Kiểm soát theo mục đích và loại xe được lưu thông nêu tại Mục I;
-  Lái xe và người đi cùng thực hiện khai báo y tế và lịch trình nơi đi, nơi đến. Cam kết thực hiện 5K khi di chuyển trong địa bàn tỉnh Hải Dương.
 - Đo thân nhiệt, khi lái xe và người đi cùng có dấu hiệu nghi ngờ (ho, sốt, khó thở, mệt mỏi,…) thì phải đưa vào cơ sở cách ly.
Thông báo này thay thế Thông báo số 30/TB-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh về việc vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

suckhoedoisong.vn